Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

IV Podkarpackie Forum Audytu19.03.2019 10:55

15 marca 2019 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się IV Podkarpackie Forum Audytu. Wydarzenie ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz konsolidacja i promocja środowiska osób zajmujących się kontrolą i audytem wewnętrznym. W tym zakresie Wydział Ekonomii współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Tegoroczną konferencję honorowym patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, natomiast patronat merytoryczny - Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab., prof. UR Ryszard Kata. 
Uczestników oraz przybyłych Gości przywitała dr Lidia Kaliszczak - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych, która z satysfakcją odnotowała wzrost zainteresowania Forum, bowiem udział w nim zgłosiło ponad 90 uczestników. Potwierdza to zasadność organizacji platformy merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń w przedmiotowej problematyce. Powiększyło się także grono prelegentów – swoją obecnością zaszczycił nas m.in. Dyrektor IAS w Rzeszowie, dr hab., nadkom. Grzegorz Skowronek, wspierając również Radę Programową Forum.

Następnie słowa powitania do Uczestników skierował Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab., prof. UR Ryszard Kata. Podkreślił znaczenie podejmowanych na Forum zagadnień w działalności każdego podmiotu, zwrócił uwagę na powiązanie elementów programu kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, szczególnie na kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalnością Rachunkowość i audyt finansowy z tematyką Forum. Wskazał na możliwości zdobycia i poszerzania audytorskich kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych oraz kursów organizowanych przez Wydział Ekonomii UR we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.

Z zaproszonych Gości głos zabrał reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek. Wyraził słowa aprobaty dla tego wydarzenia, podkreślił znaczenie podejmowanych problemów w aspekcie rozwoju województwa podkarpackiego. 

Słowo wstępne do Uczestników skierował także Leszek Adamski, prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, reprezentujący także PIKW, wskazując na rolę kształcenia profesjonalnego w pracy kontrolerów. Przedstawił także zasady wspierania rozwoju osobistego audytorów, realizowane przez Stowarzyszenie. 

Po części powitalnej przystąpiono do części merytorycznej, którą poprowadził Stanisław Hady-Głowiak – inicjator i koordynator współpracy z WE UR, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. 

Tematem przewodnim IV edycji Forum było wykrywanie, przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i oszustwom gospodarczym oraz naruszeniom bezpieczeństwa informacji. Omówione zostały również najlepsze praktyki w tym zakresie.

Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja prowadzone były w czterech panelach tematycznych:

Panel pierwszy był poświęcony problemom identyfikacji nadużyć i korupcji we współczesnej administracji i gospodarce oraz metodom i środkom unikania zagrożeń tego typu działań. Dr hab., nadkom. Grzegorz Skowronek opisał planowanie działalności i zarządzanie ryzykiem na przykładzie działalności Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. W toku dyskusji omówione zostały również obszary, w których najczęściej dochodzi do nadużyć. Problem etyki w działalności audytora był przedmiotem wystąpienia Sławomira Adamczyka. Prowadzono ożywioną wymianę poglądów na temat powiązań etyki i prawa w działalności instytucji, firm oraz niezależności badającego je audytora. Pod koniec panelu uczestnicy próbowali wskazać środki zaradcze w zakresie nadużyć w obrocie gospodarczym (Dariusz Kozłowski) oraz zagrożeń wynikających z niekonsekwencji w kształtowaniu płac (Robert Płaziak). 

Drugi panel poświęcony był bezpieczeństwu informacji, a w szczególności naruszeniom przepisów ODO i roli Inspektora Ochrony Danych, jako wykwalifikowanego specjalisty i jego roli w ich wykrywaniu i zapobieganiu. Bieżąca sytuacja po wejściu w życie RODO i brak realizacji zapowiadanych zmian w przepisach krajowych szczególnie pobudzały do dyskusji o audycie bezpieczeństwa informacji w świetle nowych regulacji, roli Inspektora Ochrony Danych i sprawnym zarządzaniu incydentami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych kwalifikacjach wobec tego stanowiska oraz sprawnej realizacji jego zadań ustawowych. Wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie dzielili się dr hab. Stanisław Rysz, Piotr Błaszczeć, Stanisław Hady-Głowiak oraz Daniel Panek. 

W trzecim i czwartym panelu omówiono kwestie dotyczące nadużyć w zamówieniach publicznych (Rafał Kozioł, Gabriela Misiorowska) oraz konsekwencji wynikających z braku realizacji przez kierownika jednostki obowiązków wynikających z kontroli zarządczej oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Zbigniew Gawlik, Dorota Galimska, Robert Toruj, dr Katarzyna Piskrzyńska). Obligatoryjne dla audytorów zrzeszonych w niektórych organizacjach ustawiczne kształcenie profesjonalne kładzie nacisk na uzupełnianie wiedzy, warsztat i etykę pracy. Nie można jednak pominąć innych, wykraczających poza zawodowe zadania potrzeb kontrolerów. Dlatego Prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej Leszek Adamski przedstawił zasady wspierania rozwoju osobistego audytorów, realizowane przez Stowarzyszenie oraz omówił rolę Stowarzyszenia w zapobieganiu nadużyć. 

Poszczególne wystąpienia ekspertów przeplatane były sesjami pytań i odpowiedzi oraz dyskusjami licznie zgromadzonych uczestników. Niezwykłą aktywnością wykazywali się absolwenci i słuchacze podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny realizowanych na Wydziale Ekonomii UR. Dowodzi to sensu i potrzeby organizacji tego typu seminariów, na których można nie tylko wysłuchać ekspertów, ale i zapytać o szczegóły. Podczas IV Forum została także przedstawiona oferta zdobycia i poszerzania audytorskich kwalifikacji. Kierownik oraz koordynator studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny Prodziekan WE UR dr Lidia Kaliszczak oraz Stanisław Hady-Głowiak, koordynator studiów ze strony PIKW z siedzibą w Warszawie podkreślili, że ich największą wartością jest połączenie akademickiej wiedzy kadry Uniwersytetu z doświadczeniami praktyków PIKW, co potwierdza trwająca już III edycja organizowanych studiów. Zajęcia praktyczne, udział w audytorskich forach oraz praktykach zewnętrznych organizowanych nieodpłatnie przez Wydział Ekonomii, umożliwiają nie tylko nabycie lub uaktualnienie wiedzy, ale i kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych i społecznych kompetencji. Oferta obecnie obejmująca kierunek studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny (III edycja) i powiązany z nim kurs Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości będzie uzupełniana o kolejne kierunki studiów podyplomowych, wpisujące się w oczekiwania i potrzeby współczesnej gospodarki. 

Partnerem regionalnym przedsięwzięcia był Radca prawny Rafał Kozioł. W przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia uczestniczyli: Instytut Analizy Ryzyka, Grupa Eresjot, Biuro usług prawno-audytorskich Daniel Panek, Kontroler Info oraz TECHNE s.c. Informacja o organizacji Forum ukazała się również w gazecie lokalnej Nowiny, za co dziękujemy.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow