Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kurs Accounting In English - Rachunkowość po angielsku

Kurs jest prowadzony w dwóch wersjach:

 • jako moduł uzupełniający dla słuchaczy studiów podyplomowych SPECJALISTA DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI oraz USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH

 • jako samodzielny kurs dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności posługiwania się specjalistycznym słownictwem

Adresaci

Kurs skierowany jest do osób, które pragną poznać lub doskonalić znajomość podstawowych pojęć i operacji z zakresu rachunkowości i finansów w języku angielskim i stanowi uzupełnienie dla realizowanych przez WE UR oraz SKw P/ Oddział Podkarpacki w Rzeszowie studiów podyplomowych „Specjalista do spraw rachunkowości” oraz „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych”.

Sylwetka absolwenta

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w różnych podmiotach i instytucjach, w których niezbędna jest znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości i finansów (pojęcia i operacje).
Absolwent kursu zostanie zapoznany z zagadnieniami księgowości i rachunkowości, w tym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim. Po ukończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie podstawowych pojęć i operacji w obszarze finansów i rachunkowości.

Czas trwania i wymiar kursu

20 godzin w trybie weekendowym  

Program kursu

Moduły tematyczne:

 • Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa
 • Koszty i przychody przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat
 • Plan kont. Operacje księgowe bilansowe i operacje wynikowe
 • Sprawozdawczość finansowa

Zasady rekrutacji

 1. rejestracja elektroniczna (otwórz),
 2. dostarczenie osobiste lub pocztą kompletu kserokopii wymaganych dokumentów - adres: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205, 35-601 Rzeszów

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (minimum 15 osób). 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.  

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu),
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem. (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu o posiadanym wykształceniu (oryginał do wglądu).

Komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) należy przedstawić na spotkaniu organizacyjnym. 

Opłata za kurs

Wersja 1 (moduł uzupełniający)-  290 zł + opłata za świadectwo 30 zł

Wersja 2 (moduł samodzielny) – 350 zł + opłata za świadectwo 30 zł

(dla Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego cena promocyjna – 290 zł). 

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć -po zebraniu grupy co najmniej 16 osób. 

Wpłaty należy dokonać na podane konto.
Nr konta: 98 1030 1508 0000 0008 1775 8260 z dopiskiem Wydział Ekonomii Kurs ACCOUNTING IN ENGLISH

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem kursu na podstawie szczegółowych zasad określonych w sylabusie. Ponadto udział w co najmniej 70% zajęć. 
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Kontakt
 
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205
35-601 Rzeszów
 
Osoba do kontaktu

mgr Justyna Chmiel
tel. +48 17 872 16 24
e-mail: j.chmiel@ur.edu.pl

Kierownik kursu

mgr Justyna Chmiel

 
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow