Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kurs Księgowość w praktyce I stopnia - III edycja

Kurs realizowany przez Wydział Ekonomii we współpracy z praktykami

Adresaci

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.  Adresatami kursu są osoby bez praktyki księgowej, gdyż program  zajęć  stwarza   słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości. 

Sylwetka absolwenta

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kursu zostanie zapoznany ze specyfiką pracy w księgowości, w tym obsługą programu komputerowego Comarch ERP Optima. 
Program kursu obejmuje zagadnienia księgowości i rachunkowości oraz praktyczne informacje i ćwiczenia w zakresie prowadzeniu ksiąg rachunkowych, których  realizacja  przebiegać będzie w następujących etapach:
  • przygotowanie z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości,
  • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje, księgowanie na kontach,
  • powadzenie  ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem Comarch ERP Optima - zajęcia  w pracowni  komputerowej, 
Księgi rachunkowe prowadzone będą dla wybranej firmy symulacyjnej,  
realizowane będą obowiązki kontrolne i sprawozdawcze w tym obowiązkowe kontrolne zestawienia obrotów i sald kont, RZiS oraz bilans, naliczanie podatków CIT, PIT, VAT w tym przygotowanie deklaracji VAT -7. 

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii oraz praktycy posiadający doświadczenie  w obsłudze finansowej firm .

Czas trwania i wymiar kursu

70 godzin / 14 zjazdów (wariantowo: piątek i środa, lub w weekendy w zależności od oczekiwań słuchaczy) 

Program kursu

Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne 
1.2 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.3 Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości 
1.4 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.5 Charakterystyka rozrachunków 
1.6 Operacje gospodarcze
1.7 Dowody księgowe
1.8 Księgi rachunkowe
 
Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach  rachunkowych - 35 godz.
2.1 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
2.2 Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
2.3 Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych
2.4 Zasady ustalania wyniku finansowego
2.5 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości 
2.6 Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 
Moduł III   Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.
3.1 Moduł Kasa Bank - rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia 
i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.
3.2 Moduł Księga Handlowa - modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań,  sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły w terminie do 10 marca 2018 r.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób). 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty do 20 marca.

Wymagania wstępne

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Opłata za kurs

Opłata za całość kursu wynosi 630 zł.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty  w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć październik 2017-po zebraniu grupy co najmniej 18 osób. 

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z poszczególnych modułów wyszczególnionych w programie kursu na podstawie szczegółowych zasad określonych w sylabusie oraz udział w co najmniej 70% zajęć. 

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205
35-601 Rzeszów

mgr Renata Gancarz
tel. 178721703
E-mail: zakfinwe@univ.rzeszow.pl

dr Renata Nesterowicz
tel. 608 103 360

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow