Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kurs Księgowość w praktyce I stopnia

Adresaci

Kurs dedykowany jest do osób pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości oraz chcą pracować w zawodzie księgowego, wykorzystując znajomość obsługi programów z wykorzystaniem komputera. 
Program zajęć stwarza słuchaczom możliwość przygotowania się od podstaw do pracy w księgowości. Adresatami kursu są zatem także osoby bez praktyki księgowej. 

Sylwetka absolwenta

Kurs przygotowuje do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kursu zostanie zapoznany ze specyfiką pracy w księgowości, w tym obsługą programu komputerowego Comarch ERP Optima. 

Program kursu obejmuje zagadnienia księgowości i rachunkowości oraz praktyczne informacje i ćwiczenia w zakresie prowadzeniu ksiąg rachunkowych, których realizacja przebiegać będzie w następujących etapach:

 • przygotowanie z zakresu podstaw teoretycznych rachunkowości,
 • praktyczne opanowanie umiejętności pracy księgowego: posługiwanie się księgowymi dokumentami, realizacja typowych operacji księgowych, dekretacje, księgowanie na kontach,
 • powadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem Comarch ERP Optima - zajęcia w pracowni komputerowej,

Księgi rachunkowe prowadzone będą dla wybranej firmy symulacyjnej, realizowane będą obowiązki kontrolne i sprawozdawcze w tym obowiązkowe kontrolne zestawienia obrotów i sald kont, RZiS oraz bilans, naliczanie podatków CIT, PIT, VAT w tym przygotowanie deklaracji VAT -7. 

Kadra

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Ekonomii oraz praktycy posiadający doświadczenie w obsłudze finansowej firm .

Czas trwania i wymiar kursu

70 godzin / 14 zjazdów (wariantowo: piątek i środa, lub w weekendy w zależności od oczekiwań słuchaczy) 

Program kursu

 • Moduł I . Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej – 15 godz.
 • Moduł II. Prowadzenie rachunkowości w księgach rachunkowych - 35 godz.
 • Moduł III Ewidencja i prace księgowe w Comarch ERP Optima (pracownia komputerowa) – 20 godz.
  • 3.1 Moduł Kasa Bank 
  • 3.3 Moduł Księga Handlowa 

Zasady rekrutacji

 1. rejestracja elektroniczna (otwórz),
 2. dostarczenie osobiste lub pocztą kompletu kserokopii wymaganych dokumentów - adres: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205, 35-601 Rzeszów

Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (minimum 16 osób). Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona (max 20 osób). 

Termin rekrutacji: do 15 marca 2017 r.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem. (oryginał do wglądu),

Komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) należy przedstawić na spotkaniu organizacyjnym. 

Opłata za kurs

Opłata za całość kursu wynosi 590 zł + opłata za świadectwo 30 zł

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (na wniosek Słuchacza skierowany do kierownika kursu)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć -po zebraniu grupy co najmniej 16 osób. 

Wpłaty należy dokonać na podane konto.

Nr konta: 98 1030 1508 0000 0008 1775 8260 z dopiskiem Wydział Ekonomii Kurs Księgowość

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem kursu na podstawie szczegółowych zasad określonych w sylabusie. Ponadto udział w co najmniej 70% zajęć. 
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 205
35-601 Rzeszów
 
Osoba do kontaktu
mgr Renata Gancarz
tel. 178721703
E-mail: zakfinwe@univ.rzeszow.pl
 
dr Renata Nesterowicz
tel. 608103360

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow