Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej (dla nauczycieli)

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje studia kwalifikacyjne „Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej” (dla nauczycieli). 

TRWA NABÓR

Nabór na studia

od 3 czerwca do 20 września 2019 r.

Czas trwania i wymiar

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje studia kwalifikacyjne „Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej” (dla nauczycieli). 

Adresaci i zasady rekrutacji

Studia adresowane są do:

 • nauczycieli szkół ( liceum, szkoły policealnej, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia) lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w Polsce, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” oraz „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” lub prowadzeniem zajęć z zakresu „działalność gospodarcza”, a także rozszerzeniem wiedzy w obszarze dyscyplin społeczno-ekonomicznych;
 • osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym (osoby planujące podjęcie zatrudnienia jako nauczyciel oraz bierne zawodowo osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi/nauczyciele).

Zasady rekrutacji

 • rejestracja elektroniczna,
 • złożenie kompletu dokumentów.
 • Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście, jednakże rejestracja elektroniczna jest również konieczna.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane w systemie elektronicznej rejestracji,
 • kserokopia  odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Kadra prowadząca

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego, konsultanci i trenerzy metodyczni, praktycy życia gospodarczego (przedsiębiorcy, pracownicy banków, itp.)

Terminy

Termin rozpoczęcia studiów: po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby kandydatów

Opłaty

Opłata za studia wynosi 3530,00 zł.

Program studiów

Program studiów odpowiada podstawie programowej określonej w:
 • rozporządzeniu MEN z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. , poz. 977, ze zm.), 
 • rozporządzeniu MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703), 
 • rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356), 
 • rozporządzeniu MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. , poz. 860). 

Ponadto studia spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).

Program ramowy:
I. Wybrane zagadnienia prawne
II. Przedsiębiorczość i kształtowanie postaw przedsiębiorczych
III. Komunikacja i podejmowanie decyzji
IV. Gospodarowanie i rynek   
V. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
VI. Rynkowe instytucje finansowe
VII . Podstawy podejmowania i  prowadzenia działalności  gospodarczej
VIII . Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
IX. Działalność przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych
X . Planowanie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie
XI . Biznes plan
XII. Ekonomika i finanse małych przedsiębiorstw
XIII. Technologie informacyjne i multimedialne
XIV.  Komputerowe wspomaganie  prowadzenia działalności gospodarczej
XV. Technika biurowa
XVI. Rynek pracy
XVII. Metodyka nauczania przedsiębiorczości
XVIII. Metodyka nauczania w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
XIX. Seminarium dyplomowe
Praktyka

Kontakt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Ekonomii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania
 • ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 105
 • 35-601 Rzeszów
 • tel: 17 872 16 77; 604 64 46 61

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow