Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Studia podyplomowe Zarządzanie w administracji publicznej – studia menedżerskie organizowane przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

TRWA NABÓR

Nabór na studia

od 3 czerwca do 20 września 2019

Cel i Adresaci studiów 

Celem studiów jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej. Program został opracowany w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu miękkich kompetencji zarządzania ludźmi oraz wybranych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Studia adresowane są także do osób zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania w różnych obszarach działalności administracji publicznej, planujących przyszłe zatrudnienie w KAS. 

Czas trwania i wymiar studiów

Studia trwają dwa semestry, łączna liczba godzin – 180 (zjazdy w trybie weekendowym, co dwa tygodnie)

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjalistów z praktyki – psychologów - trenerów w zakresie zarządzania

Program studiów

 • Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym – zarys problematyki
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Przywództwo - kształtowanie roli lidera
 • Zarządzanie zmianą
 • Motywowanie pracowników  
 • Efektywne zarządzanie czasem i pracą
 • Etykieta i protokół zachowań pracownika w administracji publicznej
 • Trening asertywności
 • Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Techniki komunikowania w administracji publicznej
 • Budowanie wiarygodnego wizerunku instytucji
 • Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym
 • Wystąpienia publiczne
 • Praca zespołowa i tworzenie zespołów zadaniowych
 • Stres oraz sposoby radzenia sobie ze stresem  

Korzyści dla absolwentów

 • Możliwość zdobycia i/lub poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerskich niezbędnych do pracy w administracji publicznej. W szczególności zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:
  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i przewodzić zespołowi pracowniczemu;
  • świadomie zarządzać zmianą;
  • posługiwać się narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji, skutecznej komunikacji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem;
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, w tym budować jej wiarygodny wizerunek. 
 • Indywidualny program studiów zorientowany na potrzeby pracowników IAS, w tym szeroki zakres kształcenia kompetencji interpersonalnych.
 • Znaczna część zajęć prowadzona w formie warsztatów lub innych metod interaktywnych, co pozwala na rozwój praktycznych umiejętności i wymianę wiedzy oraz doświadczenia.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla pracowników IAS odbywa się drogą elektroniczną w terminach uzgodnionych z IAS i ogłaszanych na stronie UR. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja dla osób nie będących pracownikami KAS odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy, liczącej maksymalnie 25 osób. 

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Opłata za studia 

Opłata za studia wynosi 3100,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na podane konto:

Nr konta: 04 1030 1999 7897 0000 0181 0070 z dopiskiem WE-ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2018/2019 (A.R.)

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 5
35-601 Rzeszów
 

Kontakt w sprawach organizacyjnych

mgr Barbara Bałamut
tel. 17 872 16 08, e-mail: badwe@ur.edu.pl 

Kontakt w sprawach merytorycznych
tel. 604 64 46 61, e-mail: lkaliszczak@ur.edu.pl

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow