Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Grzegorz Hajduk

Stanowisko:

 • Adiunkt

Funkcje:

 • Opiekun Koła Naukowego Liderzy Biznesu

Prowadzone zajęcia:

 • Marketing zarządzaniu firmą
 • Komunikacja w biznesie
 • Promocja i reklama
 • Public relations

Zainteresowania naukowe:

 • skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej
 • zakresu i uwarunkowania działań promocyjnych przedsiębiorstw,
 • outsourcing marketingu,
 • kreowanie i poprawa wizerunku organizacji,

Współpraca z otoczeniem:

 • lider zespołu badawczego w ramach międzynarodowego zespołu badawczego ASECU - NAER (Network for Applied Economic Research),
 • opiekun Koła Naukowego Liderzy Biznesu,
 • pomysłodawca i opiekun merytoryczny konkursu URtalking,
 • juror w konkursach StartUp Mixer,
 • ekspert, trener INUP StartupAcademy – Podkarpacka Koalicja Startupów
 • ekspert i konsultant ds. marketingu i public relations w: Rzeszowskie Centrum Edukacji, Fundacja Akademia Obywatelska, Exacto sp. z o.o. i in.
 • członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Expo Podkarpacie,
 • redaktor serwisu internetowego dla studentów marketing.net.pl

Publikacje

 1. Hajduk G., Mróz-Gorgoń B., Rola strategii w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury, [w:] Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, red. Wróblewski Ł. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 33-47.
 2. Michalcewicz K., Hajduk G., The role of place branding in local economic development - on example of Rzeszów (Poland), [w:] Southern and Eastern Europe at crossroads of socio-economic challenges, Rostov State University of Economics, Rostov on Don 2017, s. 174-183.
 3. Hajduk G., Challenges for marketing communications in the digital age, [w:] The impact of the digital world on management and marketing, red. Mazurek G., Tkaczyk J., Poltext, Warszawa 2016, s. 183-195. 
 4. Hajduk G., Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 45(1)/2016, s. 264-273.
 5. Hajduk G., Outsourcing Marketingu, Newsline Magazine nr 01, 2016, s. 31-36
 6. Hajduk. G. Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, Logistyka nr 2/2015, s. 1479-1486.
 7. Hajduk G., Mazurek G., Dydaktyka marketingu w Polsce a wyzwania praktyki, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE Warszawa 2014, s. 695-705.
 8. Socio-Economic Regional Development in the Context of European Integration, red. G. Hajduk, B. Wierzbiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 9. Rozwój gospodarczy miast i regionów. Gospodarka, zarządzanie marketing, red. G. Hajduk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 10. Hajduk G., Outsourcing komunikacji marketingowej, Kontrowersje wokół marketingu, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec 2013, nr 3 tom I, Warszawa 2013, s. 127-134.
 11. Hajduk G., Kształtowanie marki terytorialnej jako sposób na zwiększanie konkurencyjności jednostek osadniczych, Handel Wewnętrzny, Warszawa 2013.
 12. Hajduk G., Określanie tożsamości marki miasta na przykładzie Rzeszowa, [w:] Public Relations. Nowe trendy. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2013, s. 177-188.
 13. Hajduk G., Perspektywy rozwoju marketingu – podsumowanie konferencji naukowej towarzyszącej XXIV Zjazdowi Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji w Rzeszowie, Marketing i Rynek 11/2012.
 14. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – perspektywa nabywcy i producenta. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012, tom 2, s. 95-103.
 15. Hajduk G., Uwarunkowania i zakres całościowej oceny efektów komunikacji marketingowej – wybrane aspekty, [w:] Badania Marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, 2012, s. 241- 249.
 16. Hajduk G., Communication skills of students’ and graduates - research result, [w:] Key competencies in knowledge society: today’s trends, methods of development and researches, red. Mesaros P., Mesarosova M., Euro Scientia vzw, Brussels 2011, p. 78-87.
 17. Hajduk G., Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej – na podstawie wyników badań podkarpackich przedsiębiorstw. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2011, s. 284-291.
 18. Hajduk G., Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej; [w:] Marketing przyszłości. Trendy strategie instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, 2011, s. 111-122.
 19. Hajduk G., Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 20-29.
 20. Hajduk G. Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki, [w:] Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 104-134. 
 21. Hajduk G., Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red., D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 67-74.
 22. Hajduk G., Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych – wyniki badań,  [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe US nr 559 Ekonomiczne problemy usług nr 42, Szczecin 2009, s 37-45.
 23. Hajduk G., Pomiar efektów komunikacji marketingowej (aspekty metodologiczne), Handel Wewnętrzny, numer specjalny czerwiec 2009, s. 267-273.
 24. Hajduk G., Zintegrowana komunikacja marketingowa – reguły kształtowania i  implementacji [w:] Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 378-383.
 25. Hajduk G., Skuteczność i efektywność PR, [w:] Public relations – narzędzia przyszłości, red. T. Soliński, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 89-98.
 26. Hajduk G., Skuteczność programów lojalnościowych - wybrane aspekty, „Handel Wewnętrzny” 2007, numer specjalny 06, s. 119-124.
 27. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 69-76.
 28. Hajduk G., Wizerunek jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy, [w:] Transfer Wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, red.
 29. Hajduk G., Surmacz T. Determinants of promotion decisions in polish companies. “Economics and Business Management”, vol. 4, special issue 2006, Słowacja, s. 61-74.
 30. Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – wyniki badań, „Handel Wewnętrzny” 2006, numer specjalny 10, s. 184-191.
 31. Makarski S., Hajduk G., Zastosowanie metod oceny efektów komunikacji marketingowej jako jeden z kierunków ekspansji marketingu, [w:] Ekspansja czy regres marketingu, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006, s. 290-298.
 32. Hajduk G., Wizerunek producenta jako jedno z uwarunkowań decyzji zakupowych konsumentów,  [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, media w kreowaniu wizerunku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 302-308.
 33. Hajduk G., Kraj pochodzenia a postrzegana jakość produktów - wyniki badań  [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 224-231.
 34. Hajduk G., Cyrek P., Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 243-249.
 35. Makarski S., Hajduk G., Internal and external conditioning of entrepreneurship process, [w:] Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední Evropy, Sobrance – Zemplínska Šírava – Užhorod 2004, publikacja elektroniczna.
 36. Hajduk G., Wpływ reklamy na zachowania nabywców oraz postawy wobec podstawowych jej form – wyniki badań, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 2, 2004, s. 36-49.
 37. Surmacz T., Hajduk G., Ethnocentric attitudes of Polish consumers on the example of inhabitants from the Podkarpackie voivodship, [w:] Ekonomika firiem 2004. Tom I,  red. T. Varcholova, Ekonomická Univerzita v Bratislave 2004, s. 631-636.
 38. Makarski S., Hajduk G., Uwarunkowania decyzji zakupu produktów zaspokajających zróżnicowane potrzeby konsumentów, [w:] Człowiek a rynek. Tom II, red. S. Partycki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 254-263.
 39. Hajduk G., Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa [w:] Public relations – wyzwania współczesności, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 319-329.
 40. Wierzbiński B., Hajduk G., Wzorce percepcji i struktura postaw społecznych wobec reklamy, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 11, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, zeszyt 1, 2003, s. 32-43.
 41. Hajduk G., Cyran K., Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców - wyniki badań, [w:] Przedsiębiorczość – zagadnienia wybrane, red. J. Michalak, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 211-222.
 42. Hajduk G., Znaczenie reklamy w kreowaniu wyobrażenia o przedsiębiorstwie, [w:] Public Relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 91-100.
 43. Hajduk G., Wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na zachowania rynkowe nabywców, [w:] Public Relations. Materiały z II Kongresu PR, red. D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 473-481.
 44. Kuźniar W., Hajduk G., Tendencje zmian w handlu detalicznym w Polsce i woj. podkarpackim na tle sieci handlowej w Unii Europejskiej, [w:] „Gospodarka, Administracja, Samorząd” 2002, nr 1-2, s. 62-68.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow