Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr hab. Maria Grzybek prof. UR

 • Telefon: 17 872 16 16
 • Adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-317

Stanowisko:

 • Profesor nadzwyczajny UR

Prowadzone zajęcia:

 • Ekonomika rynków Unii Europejskiej
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania naukowe:

 • Marketing
 • Przedsiębiorczość
 • Agrobiznes

Publikacje:

 1. Grzybek M, Szopiński W. 2018. Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego. ZN SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego Vol. 18 (XXXIII) No.3, s. 134-143.
 2. Grzybek M., Szopiński W. 2018. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin miejsko-wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 1 Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 93–106.
 3. Kawa M., M, Grzybek M. 2018. Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 54(2/2018). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 301-312.
 4. Grzybek M., Kawa M., 2017, Expectations of Podkarpacie residents with Gerard to offers of organic ford products of regional origin, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(43)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 79-85.
 5. Kawa M., Kisiel M, Grzybek M., 2017, Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 49(1/2017). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 182-194.
 6. Grzybek M, Szopiński W. 2017. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. ZN SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego Vol. 17 (XXXII) No.1, s. 43-52
 7. Grzybek M, Szopiński W. 2016. Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych.[w:] „ Problemy Rolnictwa Światowego”. Wyd. SGGW w Warszawie, Tom 16 (XXXI), z 2, s. 106-113.
 8. Grzybek  M.,  2016. Selected Aspects of the Behaviour of People  who Buy Organic Food as Illustrated  by the Opinions of Respondents from the Podkarpackie Voivodeship [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Social Inequalites and Economic Growth .Red. Nauk. M.G. Woźniak, Zeszyt 45 (1/2016) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 131-139.
 9. Piotr Cyrek, Maria Grzybek, Sylwester Makarski 2016. Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 203 (r. 4 s. 89-124).
 10. Szopiński W., Grzybek M. 2015. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego. [w:] Zachowania nabywcze konsumentów a kierunki rozwoju współczesnej organizacji, marketingu i handlu, Red. Nauk. G. Rosa, D. Dąbrowski, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41 Tom 2, Szczecin, s. 165-176.
 11. Grzybek M., Szopiński W. 2015. Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów. Handel Wewnętrzny, nr 4(357)rocznik 61,s. 252-262.
 12. Grzybek M., Szopiński W. 2015. Działania organów państwowych i administracji samorządowej w ocenie właścicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. Red. Nauk. M.G. Woźniak, Zeszyt 42 (2/2015) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 306-316
 13. Grzybek M., Szopiński W. 2015. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Szczecin, s. 243-251
 14. Grzybek M. Szopiński W., Rola izb rolniczych w stymulowaniu aktywności społecznej rolników, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 6, 2014, s. 150-154.
 15. Grzybek M. Szopiński W., 2014. Rola administracji samorządowej w kształtowaniu wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Nozdrzec, Marketing i Rynek, 10/2014, s. 454-460.
 16. Grzybek M. Kawa M., 2014.  Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 38, 201, s. 391-400.
 17. Grzybek M. 2014. Zakres stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach małej i średniej skali branży budowlanej, Marketing i Rynek, 8/2014, s. 444-449.
 18. Kawa M., Grzybek M. 2013. Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych. [w] „Scientific Journals, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa, nr 9 (58)2013, s. 231-241
 19. Grzybek M., Szopiński W. 2013. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli. [w] Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, zeszyt 4, Warszawa, s. 128-132
 20. Grzybek M., Szopiński M. 2013. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu marki i promocji gminy Ulanów. Wydawnictwo UR, pod red. K. Malickiego, Rzeszów, s. 47-60.
 21. Grzybek M., Kawa M. 2013. Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego. [w] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27)2013, Poznań, s. 85-94
 22. Szopiński W., Grzybek M. 2012. Zachowania producentów rolnych na rynku usług bankowych. [w] Handel Wewnętrzny. Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice. Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur , maj-czerwiec 2012, tom 1, Warszawa, s. 483-490
 23. Grzybek M., Szopiński W., 2012. Młodzi oraz starsi klienci banku – ich zachowania i ocena działań marketingowych. [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”. Szczecin, s. 201-210
 24. Grzybek M., Kawa M. 2012. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. [w] „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4(26) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 5-15
 25. Grzybek M., Kawa M. 2012. Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw indywidualnych. [w] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich”. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, zeszyt nr 29, s. 155-163
 26. Grzybek M. 2012. Zakres i korzyści wynikające ze stosowania systemu CSR w przedsiębiorstwach średniej skali. [w] Handel Wewnętrzny. Perspektywy rozwoju marketingu – wyzwania praktyki. Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur , wrzesień- październik 2012, tom 3, Warszawa, s. 46-52
 27. Grzybek M. 2011. Warunki, jakość i standard życia studentów z woj. podkarpackiego. [w:] „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4(22) 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 75-85
 28. Grzybek M. 2011. Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych. [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, s. 491-502
 29. Grzybek M., Szopiński W. 2010. Rozwój marketingu relacji z klientem strategicznym w przedsiębiorstwie. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 15, Szczecin, s. 11-18
 30. Grzybek M., Szopiński W. 2010. Czynniki stymulujące atrakcyjność oferty usług bankowych (na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego). Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Ekonomia 9(3)2010, Wyd. SGGW Warszawa, s. 109-118 (9 pkt)
 31. Grzybek M., Kawa M. 2010. Rodzaj i cechy produktów regionalnych pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii. [w] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3, s. 31-38 (nie wykazano w 2010)
 32. Grzybek M., Kawa M. 2010. Rodzaj i cechy produktów regionalnych pochodzących z WEST Yorkshire w Wielkiej Brytanii. [w] „Journal ofAgribusiness and Rural Development” 3(17), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 31-38 (nie wykazano w 2010)
 33. Grzybek M. 2010. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców woj. podkarpackiego. [w] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4, s. 49-59   (nie wykazano w 2010)
 34. Grzybek M. 2010. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świadomości mieszkańców woj. podkarpackiego. [w] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4, s. 49-59   (nie wykazano w 2010)
 35. Grzybek M. 2010. Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm. [w] „Marketing przyszłości. Trendy-strategie-instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 54, s. 331-339
 36. Kawa M. Grzybek M. 2009. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Olsztyn, Tom XI, zeszyt 5, s. 125-130
 37. Grzybek M. 2009. Programy lojalnościowe w placówkach medycznych w świetle badań. [w] „Marketing przyszłości. Trendy-strategie-instrumenty”, Zeszyty Naukowe Uniwers. Szczecińskiego nr 559, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 42, red. G. Rosa, A. Smalec, s. 309-314
 38. Grzybek M. 2009. Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1(11), s. 103-110.
 39. Grzybek M. 2009. Pozycja konkurencyjna Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (na przykł. miasta i gminy Łańcut). [w] „Możliwości i bariery rozwoju regionu”, red. A. Czudec, Wyd. UR Rzeszów, s. 250-261
 40. Grzybek M. 2009. Instrumenty marketingu i marketing relacji jako czynniki skutecznego działania przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny czerwiec 2009, IBR,KiK Warszawa, s. 51-58
 41. Grzybek M., Wożniak M. 2008. Wpływ i oddziaływanie reklamy na zachowania rynkowe studentów i licealistów. Zesz. Nauk. Politechn. Rzesz., nr 248, Zarządzanie i Marketing, z. 12. s. 29-39
 42.  Grzybek M., Kawa M. 2008. Interakcje lojalnościowe podstawą konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, T. X, z. 3. Warszawa-Poznań-Lublin, s. 207-210
 43. Grzybek M. 2008. Zasady tworzenia związków lojalnościowych w agrobiznesie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Kwartalnik nr 3/08(54), Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, s. 5-14    (nie wykazano w 2008)
 44.  Grzybek M. 2008. Marka producenta mocnym elementem w konkurencyjnych działaniach rynkowych przedsiębiorców z branży mięsnej. Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Red. G. Rosa, A. Smalec, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, nr 511, s. 55-61
 45.  Grzybek M. 2008. Determinanty warunkujące korzystanie z usług bankowych w zakresie kredytów mieszkaniowych. Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 20. Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. II, s. 287-292
 46. Kuźniar W., Grzybek M., Szopiński W. 2007. Territorial marketing as modern koncept of communal management (on the example of some communes in podkarpackie province). [w:] “Hradecke Ekonomicke dny 2007/I.  Ekonomicky rust a rozvoj region”. Univerzita Hradec Kralove, Fakulta Informatiky a Managementu. Sbornik Prispevku, s. 455-459
 47. Grzybek M., Woźniak M. 2007. Obszary działań sponsoringu i jego wpływ na decyzje nabywcze konsumentów. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 237, Zarządzanie i Marketing , z. 8, s. 15-24
 48. Grzybek M., Szociński W. 2007. Związki producentów rolnych z rynkiem hurtowym na przykładzie Agrohurt S.A. w Rzeszowie. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 4, Kraków 2007, s. 60-65
 49. Grzybek M. 2007. Znaczenie nowoczesnego systemu zarządzania relacjami z klientami. [w”] „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy efekty”. Red. S. Makarski, Wyd. UR Rzeszów, s. 245-254
 50. Grzybek M. 2007. Uwarunkowania lojalności według jej typów oraz ekonomiczne i marketingowe efekty lojalności. Handel Wewnętrzny, Nr specjalny czerwiec 2007, IBR, Konsumpcji i Koniunktur, Rzeszów, s. 16-21
 51. Grzybek M. 2007. Marketing partnerski czynnikiem wzrostu konkurencyjności firm. [w:] „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy efekty”. Red. S. Makarski, Wyd. UR Rzeszów, s. 77-88
 52. Grzybek M., Woźniak M. 2006. Wykorzystanie relacji między gospodarstwami a turystami w kształtowaniu narzędzi promocyjnych w agroturystyce. [w:] „Szanse i wyzwania współczesnego marketingu”, Wyd. PTE Oddz. Koszalin, s. 241-248 monografia?  (nie wykazano w 2006 r.)
 53. Grzybek M., Szopiński W. 2006. Instrumenty marketingowe wykorzystywane w konkurencji usług gastronomicznych (na przykładzie powiatu mieleckiego). [w:] „Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa”. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1118, Red. S. Urban, Tom 1, s. 282-287
 54. Grzybek M., Kuźniar W. 2006. Koncentracja przedsiębiorstw handlowych jako warunek konkurencyjności na rynku woj. podkarpackiego. Nr specjalny Handlu Wewnętrznego, październik 2006, IRWiK, UMCS, s. 45-50
 55. Grzybek M., Kuźniar W. 2006. Instrumenty wykorzystywane w rozwoju marketingu partnerskiego (na przykładzie zakładów mięsnych woj. podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Ekonomiczne problemy usług nr 5, s. 158-162
 56. Grzybek M., Woźniak M. 2005. Reklama – jej wpływ na osobowość i decyzje zakupu klientów (na przykładzie opinii mieszkańców Podkarpacia). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 414, s. 476-484
 57. Grzybek M., Cyrek P. 2005. Możliwości konkurencyjne przedsiębiorstw wobec procesu koncentracji handlu detalicznego w warunkach rynku unijnego. [W:] „Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do UE”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1070, Tom 1, red. S. Urban, s. 321-326
 58. Grzybek M., Cebulak T., Woźniak M. 2005. Znaczenie gospodarstw agroturystycznych w zachowaniu i rozwoju regionalnego produktu żywnościowego. Roczniki Naukowe SERiA, zesz. 8, Warszawa-Poznań, s. 34-41
 59. Grzybek M., Arend A., Cyrek P. 2005. Znaczenie wykształcenia w umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw agrobiznesu woj. podkarpackiego.[W:] „Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej”, Prace Naukowe nr 35, SGGW Warszawa, s. 188-198
 60. Grzybek M., Arend A., Cyrek P. 2005. Konsumenci w świetle marketingowej orientacji firm. [W:] „Efektywność zarządzania marketingowego”, Prace Naukowe nr 34, SGGW Warszawa, s. 181-190
 61. Grzybek M., Arend A. 2005. Możliwości rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna nr 28, Ekonomika Rolnictwa 3, s. 7-17
 62. Grzybek M., Arend A. 2005. Cena jako element marketingu i jej rola w kształtowaniu pozycji rynkowej małych firm sfery agrobiznesu woj. podkarpackiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 29, seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3, s. 29-36
 63. Grzybek M. 2005. Wiedza a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, s. 53-60
 64. Grzybek M. 2005. Systemy zapewnienia jakości w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego w woj. podkarpackim. [W:] „Konsument a rynek – rynkowe mechanizmy kształtowania jakości”, red. S. Makarski, Rzeszów – Iwonicz Zdrój, s. 232-237
 65. Grzybek M. 2005. Polityka ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VII, zesz. 3, Warszawa, Poznań, s. 47-52
 66. Grzybek M., Kuźniar W. 2004, Handel detaliczny żywnością w woj. podkarpackim wobec integracji z Unią Europejską. [W:] Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Tom 1. Red. nauk. Urban S. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1015. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 248-255.
 67. Grzybek M. Kuźniar W. 2004. Organizacja dystrybucji środków produkcji dla rolnictwa w woj.. podkarpackim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 18/2004. ser. Ekonomiczna.-Ekonomika Rolnictwa 2. Red. M. Grzybek, Wyd. UR, Rzeszów, s. 7-15
 68. Grzybek M. Arend A. 2004. Działania marketingowe w procesie konkurencji przedsiębiorstw sfery agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20/2004. ser. Ekonomiczna.-Marketing i Zarządzanie 2. Red. J. Kitowski, Wyd. UR, Rzeszów, s. 19-26
 69. Grzybek M. 2004. The impartance of market information among polish businessmen connected with agrobusiness (znaczenie informacji rynkowej wśród polskich przedsiębiorców związanych z agrobiznesem). Acta Oeconomica Cassoriensia Nr 8, Ekonomicka univerzita v Bratislave, Podnikovohospodarska fakulta v Koszycach, s. 54-57
 70. Grzybek M. 2004. Stosowanie instrumentów marketingu – mix przez przedsiębiorców sfery agrobiznesu i ich wpływ na rozwój rynku wiejskiego. [w:] „Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich”, Red. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, monografia, s. 148-155
 71. Woźniak M., Grzybek M. 2003. Zrównoważony rozwój – wyzwanie stojące przed wsią XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, [W:] „Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku”, nr 980, s. 595-600
 72. Grzybek M., Woźniak M. 2003. Aspekt ekologiczny opakowań a decyzje konsumentów. Miesięcznik „Opakowanie” nr 2/2003, s. 12-14
 73. Grzybek M., Cyrek P. 2003. Funkcjonowanie handlu detalicznego w opinii mieszkańców Rzeszowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, ser. Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 1, zeszyt 11/2003, s. 53-67
 74. Grzybek M., Arend A. 2003. Znaczenie jakości w walce konkurencyjnej przedsiębiorców agrobiznesu na obszarach wiejskich woj. podkarpackiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Agrobiznes 2003” [W:] „Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie”. Red. S. Urban. Tom 1, s. 252-256
 75. Grzybek M. 2003. Znaczenie kapitału intelektualnego w systemie zarządzania przedsiębiorstw agrobiznesu. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr ½, s. 48-54
 76. Grzybek M. 2003. Dywersyfikacja instytucjonalnego otoczenia małych przedsiębiorstw w woj. podkarpackim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, ser. Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1, zeszyt 9/2003, s. 31-39
 77. Grzybek M. 2003. Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w woj. podkarpackim. [W:] „Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich”, 30-lecie studiów Ekonomiczno-Rolniczych, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, Tom 2, s. 175-182
 78. Grzybek M., Kuźniar W. 2002. Wpływ przeobrażeń w handlu na zachowania rynkowe konsumentów produktów żywnościowych w woj. podkarpackim. Handel Wewnętrzny, Numer specjalny, październik, Wyd. IRWiK, SGGW, s. 50-54.
 79. Grzybek M., Arend A. 2002. Znaczenie opakowań przy zakupie soków owocowych (w opinii konsumentów z powiatu przemyskiego) [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa Red. K. Jaremczuk, J. Posłuszny. Zeszyty Naukowe, nr 10, Wyd. WSzAiZ, Przemyśl, s. 681-691.
 80. Grzybek M., Arend A. 2002. Przedsiębiorczość symptomem zmian strukturalnych obszarów wiejskich woj. podkarpackiego [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Red. S. Partycki. T.2, Wyd. UMCS, Lublin, s. 38-42.
 81. Grzybek M. 2002. Zarządzanie środowiskowe czynnikiem zwiększającym korzyści firm agrobiznesu. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Poznań, nr 3/4, s. 94-99.
 82. Grzybek M. 2002. Pozycja firm agrobiznesu na rynku i perspektywy ich rozwoju w woj. podkarpackim. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 5, Warszawa – Poznań – Bydgoszcz, s. 57-61.
 83. Grzybek M. 2002. Działania marketingowe przedsiębiorców agrobiznesu i ich wpływ na rozwój rynku wiejskiego woj. podkarpackiego. Prace Naukowe, T. 1, nr 941, Wyd. AE, Wrocław, s. 286-290.
 84. Grzybek M., Arend A. 2001. Znaczenie konkurencji małych firm w rozwoju lokalnych rynków wiejskich. Zesz. Nauk., AR Kraków, seria Sesja Naukowa, z. 81, s. 142-149.
 85. Grzybek M. 2001. Znaczenie przedsiębiorczości w restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce, Agrarna oswita i nauka na pocatku trietiewo tisaciolitia, Lwowskij Dierżawnyj Agrarnyj Uniwersytet, Lwów T.II, s.133-138.
 86. Grzybek M. 2001. Znaczenie jakości i stosowania systemu HACCP w gastronomii, Prace Naukowe nr 901, Agrobiznes 2001. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia Red. S. Urban. Wyd. AE Wrocław, s.156-160.
 87. Grzybek M. 2001. The state of individual farms and the non – agricultural enteprise activities of their owners, (Kondycja gospodarstw indywidualnych a przedsiębiorczość ich właścicieli), Ekonomika Firiem 2001. Zbornik z medzinarodnej konferencie, I diel, Ekonomicka Univerzita v Bratislave Podnikovohospodarska Fakulta v Košiciach, s. 202-206.
 88. Grzybek M. 2001. Szanse i zagrożenia małych i średnich przedsiębiorstw związane z procesem integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 395, Ekonomika zeszyt 28, s. 17-23.
 89. Grzybek M. 2001. Polnohospodarstvo a vidiek v podmienkach uskutocnujucich sa zmien. Zbornik vedeckych prac IV. Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre. Międzynarodowa Konferencja w Nitrze, s. 147-150.
 90. Grzybek M. 2001. Mocne i słabe strony lokalizacji małych firm na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 395, Ekonomika zeszyt 28, s. 25-34.
 91. Grzybek M. 2001. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w woj. podkarpackim, Międzynar. Konferencja, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 373 ser., Sesja Nauk z. 76, Polańczyk, s.159-164.
 92. Grzybek M. 2001. Controlling – ważnym elementem zarządzania w małych i średnich firmach agrobiznesu. Zagadnienie Doradztwa Rolniczego, Poznań nr 2/3, s.97-105.
 93. Grzybek M., Kuźniar W., Makarski S. 2000. Transformacja gospodarki a przedsiębiorczość w agrobiznesie. AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, ss. 206.
 94. Grzybek M. 2000. Zachowania konkurencyjne właścicieli małych firm na rynkach wiejskich woj. podkarpackiego [W:] Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku. Materiały Konferencyjne, cz. II, Wydz. Zarządz. Częstochowa, s. 55-62.
 95. Grzybek M. 2000. Strategies of Companies. Acting on the Free Market (Strategie przedsiębiorcze małych firm). Ekonomika Firiem 2000. Zbornik Medzinarodnej Konferencie. Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Sninske Rybniky w Koszycach, s. 182-186.
 96. Grzybek M. 2000. Strategia działalności firm agrobiznesu na rynku krajowym i zagranicznych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4, s. 95-104.
 97. Grzybek M. 2000. Społeczne i ekonomiczne znaczenie jakości oraz metody jej zapewnienia w odniesieniu do produktów żywnościowych [W:] Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Kwartalnik /1`00 (24)/, Wydawnictwo Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Poznań, s. 102-111.
 98. Grzybek M. 2000. Marketingove strategie malych podnikatel`ov na vidieckom trhu (Marketingowe strategie właścicieli małych firm na rynkach wiejskich). Zbornik Vedeckych Prac z Medzinarodnych Vedeckych Dni 2000, SPV v Nitre, Sekcie I, s. 299-302.
 99. Grzybek M. 2000. Instytucjonalne otoczenie firm małej skali na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, SERiA, Tom II, Zeszyt 6, Zamość, s. 34-38.
 100. Grzybek M. 1999. Wpływ przedsiębiorczości na zmianę struktyry podmiotowej w agrobiznesie. Zesz. Nauk. nr 357 ser. Ekonomika, Z. 27, AR Kraków, s. 61-71.
 101. Grzybek M. 1999. Specyfika ziem górskich w Polsce i znaczenie „Ustawy górskiej” dla zrównoważonego ich rozwoju. Rocznik Nauk Rolniczych , ser.G. tom 88, z. 2, s. 7-17.
 102. Grzybek M. 1999. Rola instytucji wspierających firmy działające na małą skalę w sferze agrobiznesu. Zesz. Nauk. nr 357, ser. Ekonomika, Z. 27, AR, Kraków, s. 73-80.
 103. Grzybek M. 1999. Modele empiryczne organizacji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego małej skali. Roczniki Naukowe SERiA. T. 1. z. 3, Rzeszów, s. 57-63.
 104. Grzybek M., Makarski S. 1998. Rozwój handlu i usług w środowiskach wiejskich  [W:] Wieś i Rolnictwo Rzeszowskie, AR w Krakowie, Wydz. Ekonomii w Rzeszowie, US, Rzeszów, s. 149-161.
 105. Grzybek M., Makarski S. 1998. Pozarolnicze źródła dochodów ludności wiejskiej. [W:] Wieś i Rolnictwo Rzeszowskie, AR w Krakowie, Wydz. Ekonomii w Rzeszowie, US. Rzeszów, s. 137-148.
 106. Grzybek M. Wierzbiński B. 1998. Czynniki stymulujące pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich woj. przemyskiego [W:] Agrobiznes – pozarolnicze przedsięwzięcia na obszarach wiejskich, AR w Szczecinie, s. 149-156.
 107. Grzybek M. 1998. Uwarunkowania i rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie. Rozprawa habilitacyjna nr 239, w Krakowie, ss. 1-144.
 108. Grzybek M. 1998. The meaning of entrepreneurship in polish economy transformation process. Zbornik vedeckych prac z konferencie, SPU, Nitra, s. 79-83.
 109. Grzybek M. 1998. Przesłanki sprzedaży artykułów spożywczych [W:] Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski, Red. S. Makarski Konf. Nauk. Zeszyty Nauk. nr 327, AR w Krakowie, s. 143-148.
 110. Grzybek M. 1998. Procesy prizpusobovani zemedelskeho trhu w Polsku podninkami EU. Sbornik z mezinarodni vedecke konference, CZU, Praha, s. 164-167.
 111. Grzybek M. 1998. Organizacja handlu dobrami konsumpcyjnymi na obszarach wiejskich woj. przemyskiego. Z Zagadnień Wsi i Rolnictwa Przemyskiego. T. 1, Wyd. TPN, Przemyśl, s. 57-66.
 112. Grzybek M. 1998. Obsługa produkcyjna przemyskiego rolnictwa indywidualnego. Z Zagadnień Wsi i Rolnictwa Przemyskiego. T. 1. Wyd. TPN, Przemyśl, s. 47-56.
 113. Grzybek M. 1998. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości na wsi [W:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, V Kongres SERiA. T. 2 Wyd. AE we Wrocławiu, s. 333-339.
 114. Grzybek M., Mantaj A. 1997. Uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie na wsi krośnieńskiej: Mat. z Konf. Nauk. AR Kraków, Trzcinica: 281-288.
 115. Grzybek M., Makarski S. 1997. Znaczenie przedsiębiorczości w aktywizacji regionu południowo-wschodniego. Mat. z Konf. Nauk. Uniw. Białystok: 101-107.
 116. Grzybek M., Makarski S. 1997. Zmeny v strukture polskeho agrobiznisu v dosledku rozvijajńcej sa podnikatelskej cinnosti. Zbornik vedackych prac, SPU, Nitra, s. 136-141.
 117. Grzybek M., Makarski S. 1997. Vyrobno – obchodna cinnost malych firiem v juhovychodnom Polsku. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie, SPU, Nitra, Humenne- Sinina, s. 88-92.
 118. Grzybek M., Makarski S. 1997. Przetwórstwo rolno-spożywcze małej skali (na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski), ZN AR. Seria: Ekonomika. Z. 25 : 75-95.
 119. Grzybek M., Makarski S. 1997. Przesłanki decyzji zakupu żywności z zakładów przetwórczych małej skali. Mat. z Konf. Nauk. SGGW, Warszawa: 96-100.
 120. Grzybek M., Makarski S. 1997. Przedsiębiorczość w różnych ogniwach agrobiznesu [W:] Reskruktukturalizacia a revitalizacia podnikatielskich subjektov v polnohospodarsko – potravinarskom komplexe. Red. V. Gozora. SPU, Nitra , s. 145-159.
 121. Grzybek M., Makarski S. 1997. Marketing w gospodarce żywnościowej. Skrypt AR Kraków, s. 1-196.
 122. Grzybek M. 1997. Wpływ przedsiębiorczości małej skali na kształtowanie podaży i popytu. żywności. Mat. z Konf Nauk. AR Kraków, Trzcinica: 207-216.
 123. Grzybek M., Makarski S. 1996. Organizacyjne aspekty rozwoju agroturystyki. „Zeszyty Naukowe AR”, Kraków, nr 307, ser. Ekonomika z. 24, s. 37-53.
 124. Grzybek M., Makarski S. 1996. Marketing activities of the companies of farmcatering industry on short scale. Zbornik prisperkov z vedeckej konferencie, VSR, Nitra, s. 150-157.
 125. Grzybek M., Lazur W. 1996. Zmiany w handlowej obsłudze ludności wiejskiej w płd.-wsch. Polsce. [W:] Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa. Red. A. Kożuch. Międz. Konf. Nauk., WSR-P, Siedlce, s. 148-156.
 126. Grzybek M., Lazur W. 1996. Agroturystyka - pozarolniczą formą aktywności ludności wiejskiej „Rocznik Przemyski”, Tow. Przyjaciół Nauk, Przemyśl, z. 4, s. 63-70.
 127. Grzybek M. 1996. Przetwórstwo rolno - spożywcze małej skali realizowane przez rolników z woj. Przemyskiego. „Rocznik Przemyski”, Tow. Przyjaciół Nauk, Przemyśl, z. 4, s. 53 - 62.
 128. Grzybek M. 1996. Pozycja rynkowa zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego małej skali [W:] Ekonomiczno - organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej na obszarach południowo - wschodniej Polski, Międz. Sympozjum, PAN - Warszawa, AR - Kraków, FAR  - Rzeszów, Rzeszów - Jasło - Trzcinica, s. 353 - 362.
 129. Grzybek M. 1996. Pozarolnicze inicjatywy lokalne w agrobiznesie. [W:] Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa. Red. S. Urban, Konf. Nauk., AE, Wrocław, s. 100-108.
 130. Grzybek M. 1996. Podnikatelska innost na polskom polnohospodarskom trhu. Zbornik prispevkov zo spolonej Vedecki konferencie, VSR - Nitra, Lipovce, s. 89-98.
 131. Grzybek M. 1996. Agroturystyka - jedną z form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich płd.-wsch. Polski. [W:] Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. S. Makarski, Konf. Nauk., Polańczyk, s. 54-62.
 132. Grzybek M., Makarski S. 1995. Zmiany instytucjonalne obsługi rolnictwa w warunkach rynkowych. „Zeszyty Naukowe AR”, Kraków, nr 299 ser. Ekonomika, z.23, s. 49-68.
 133. Grzybek M., Makarski S. 1995. Trhove podmienky podnikania v malom rozdaku. Zbornik prispevkov z vedeckej konferencie, VSR, Nitra, Zarazva Poruba, s. 81-85.
 134. Grzybek M., Makarski S. 1995. Rozvoj podnikatelkych aktivit na polskom vidieku, Zbornik prispevkov zo sympozia, VSP, Nitra, Humenno, s. 9-16.
 135. Grzybek M., Makarski S. 1995. Przetwórstwo rolno - spożywcze na wsi elementem agrobiznesu. [W:] Agrobiznes - stan i możliwości rozwoju. Międz. Konf. Nauk. WSR-P, Siedlce, s. 115-122.
 136. Grzybek M., Makarski S. 1995. Przetwórstwo rolno - spożywcze czynnikiem neutralizującym bezrobocie na wsi. Zesz. Nauk., ser. Sesja Nauk., nr 43, AR, Kraków, s. 343-348.
 137. Grzybek M., Makarski S. 1995. Alternatywne źródła dochodu rolników – możliwości i zagrożenia. „Postępy Nauk Roln.”, nr 2, s. 115-124.
 138. Grzybek M. 1995. Rozwój pozarolniczych form działalności na wsiach woj. Przemyskiego. [W:] Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. przemyskim. Red. S. Makarski. Konf. Nauk. - Techn., Przemyśl - Korytniki, s. 41-48.
 139. Grzybek M. 1995. Rola informacji w funkcjonowaniu spółdzielni. [W:] Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości. Red. S. Makarski, Międz. Konf. Nauk. Rzeszów, s. 97-103.
 140. Grzybek M. 1995. Procesy prechodu polskno zemdlstvi k trzmi ekonomice. Sbornik praci z vdecke konference CZU, Praga, s. 335-338.
 141. Grzybek M. 1995. Indywidualne gospodarstwa rolne w otoczeniu rynkowym. „Rocznik Przemyski”, Tow. Przyjaciół Nauk, Przemyśl, z. 2, s. 11-25.
 142. Grzybek M. 1995. Formy inicjatyw lokalnych w woj. Krośnieńskim. [W:] Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim województwa krośnieńskiego. Red. A. Kędzior, S. Makarski. Konf. Nauk.- Techn., Przemyśl – Trzcinica, s. 37-44.
 143. Grzybek M., Makarski S. 1994. Ryzyko trwałym elementem przedsiębiorczości. Konf. Nauk. - Techn., Biuletyn Reg. Zakł. Doradz. Roln., AR, Kraków, nr 309, s. 197-203.
 144. Grzybek M., Makarski S. 1994. Przyczyny destabilizacji zawodowej rolników w płd.-wsch. Polsce. [W:] Problemy długofalowych procesów transformacji gospodarki żywnościowej w regionie południowo wschodniej Polski, Sympozjum PAN - Warszawa, FAR - Rzeszów, Rzeszów - Krosno, s. 211-222.
 145. Grzybek M., Makarski S. 1994. Przemiany społeczno - ekonomiczne na wsi w warunkach rynkowych. „Rocznik Przemyski”, Tow. Przyjaciół Nauk, Przemyśl, z. 7., s. 5-21.
 146. Grzybek M., Makarski S. 1994. Pozarolnicze formy inicjatyw gospodarczych na wsi. [W:] Problemy długofalowych procesów transformacji gospodarki żywnościowej w regionie południowo - wschodniej Polski, Sympozjum PAN - Warszawa, FAR - Rzeszów, Rzeszów - Krosno, s. 313-322.
 147. Grzybek M., Makarski S. 1994. Giełdy towarowe jako forma zorganizowanego rynku rolnego. [W:] Możliwości wykorzystania badań Wydziału Ekonomii w doskonaleniu ekonomiki produkcji rolniczej i handlowej obsługi wsi w regionie Polski południowo - wschodniej. Red. Z. Czerniakowski Seminarium, ODR w Korytnikach, s. 179-186.
 148. Grzybek M., Makarski S. 1994. Formy inicjatyw lokalnych w sytuacji rynkowej. „Z Zagadnień Rolnictwa Przemyskiego”, Tow. Przyjaciół Nauk, Przemyśl, t. 2, s. 107-126.
 149. Grzybek M., Makarski S. 1994. Cinitele brzdiace rozvoj podnikatelskiej cinnosti na vidieku, Zbornik prispevkow z vedeckej konferencie, VSP, Nitra, s. 97-100.
 150. Grzybek M., Lazur W. 1994. Przedsiębiorczość handlowa. Konf. Nauk.- Techn., Biuletyn Reg. Zakł. Doradz. Roln., AR, Kraków, nr 309, s. 127-135.
 151. Grzybek M., Woźniak M. 1993. Telefonizacja - nowa forma działalności spółdzielczej na wsi. [W:] Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej. Red. E. Pudełkiewicz, Z. T. Wierzbicki, Międz. Symp., SIB, Warszawa, s. 113-115.
 152. Grzybek M., Makarski S. 1993. Przystosowanie rolników do zmieniającej się sytuacji rynkowej. „Prace i Materiały”, IRG - SGH, Warszawa, z. 38, s. 51-82.
 153. Grzybek M. 1993. Związki gospodarstw indywidualnych z rynkiem w nowej sytuacji gospodarczej. [W:] Rynkowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Red. S. Makarski, Konf. Nauk.-Techn., Filia AR w Rzeszowie, Rzeszów, s. 186-200.
 154. Grzybek M. 1993. Rynek jako determinant działania instytucji obsługi rolnictwa w sferze zaopatrzenia i zbytu. [W:] Wiodące problemy rozwoju rolnictwa w płd.- wsch. Polsce. Red. K. Zabierowski, Konf. Nauk. XX lecia studiów rolniczych w Rzeszowie, Rzeszów, s. 25-33.
 155. Grzybek M. 1993. Przedsiębiorczość na wsi. [W:] Gospodarka żywnościowa w regionie karpackim. Red. S. Makarski, Międz. Konf. Nauk.-Techn., Przemyśl - Korytniki, s. 32-38.
 156. Grzybek M., Woźniak M. 1992. Racjonalizacja przebiegów towarowych w przemyśle mleczarskim. „Problemy Magazynowania i Transportu”, nr 3, s. 23-27.
 157. Grzybek M., Makarski S. 1992. Usługi bytowe w środowiskach wiejskich. „Zeszyty Naukowe AR”, nr 273, ser. Ekonomika, z. 21, Kraków, s. 53-65.
 158. Grzybek M., Makarski S. 1992. Mechanizmy przystosowawcze rolników do sytuacji rynkowej.[W:] Dostosowywanie się rolnictwa i jego otoczenia do warunków rynkowych. Red. S. Dyka, Kom. Ekon. Roln., Warszawa, s. 57-69.
 159. Grzybek M. 1992. Handlowa obsługa rolnictwa w opinii indywidualnych producentów. „Prace Rolnicze i Leśne”, Tow. Nauk w Rzeszowie, z. 2, s. 233-246.
 160. Grzybek M., Makarski S., Jaskowska K., Feret K., Woźniak M. 1991. Funkcjonowanie spółdzielni rolniczych w warunkach rynkowych. Tow. Nauk. Org. i Kierown., Rzeszów, s. 1-191.
 161. Grzybek M., Makarski S. 1991. Rola spółdzielczości wiejskiej w stymulowaniu produkcji rolniczej. „Wieś i Rolnictwo”, nr 1,  s. 133-149.
 162. Grzybek M., Makarski S. 1991. Obsługa handlowa wsi w okresie urynkowienia gospodarki. „Prace i Materiały”, SGH, Warszawa, z. 29, s. 34-41.
 163. Grzybek M. 1991. Warunki i wyniki pracy spółdzielczego handlu rolnego na obszarach wiejskich. „Zeszyty Naukowe AR”, nr 251, ser. Ekonomika, z. 20, Kraków, s. 117-132.
 164. Grzybek M., Makarski S. 1990. Specyfika handlu rolnego w obsłudze drobnotowarowych gospodarstw indywidualnych. [W:] Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w rolnictwie na terenach południowo - wschodniej Polski. Red. E. Machowski, Międz. Konf. Nauk., Rzeszów, część II, s. 21 – 32.
 165. Grzybek M., Makarski S. 1990. Ocena i funkcjonowanie sieci stacjonarnych placówek skupu żywca w makroregionie południowo wschodnim. [W;] Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w rolnictwie na terenach południowo - wschodniej Polski. Red. E. Machowski, Międz. Konf. Nauk., Rzeszów, część II, s. 177 – 185.
 166. Grzybek M., Makarski S. 1990. Możliwości ograniczenia ponadnormatywnych ubytków produktów rolniczych w regionie karpackim. „Probl. Zagosp. Ziem Górskich”, z. 32, s. 125-134.
 167. Grzybek M., Makarski S. 1990. Handlowa obsługa a produkcyjność rolnictwa indywidualnego. „Prace i Materiały”, IRG - SGPiS, Warszawa, z. 22, s.1 – 172.
 168. Grzybek M., Makarski S., Sieńko H. 1989. Problemy zatrudnienia w zakładach prowadzących działalność hurtową. „Zeszyty Naukowe SGPiS”, Warszawa - Rzeszów, z. 8, s. 57 – 79.
 169. Grzybek M., Makarski S. 1989. Straty w fazie zbioru i przechowywania ziemniaków. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, z. 3-4, s. 51-54.
 170. Grzybek M., Makarski S. 1989. Społeczne oczekiwania w zakresie poprawy pracy handlu wiejskiego. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, z. 2, s. 59-66.
 171. Grzybek M., Makarski S. 1989. Pracownicy spółdzielczości. „Samopomoc Chłopska”, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”,  z. 1,  s. 79-88.
 172. hGrzybek M., Makarski S. 1989. Funkcjonowanie handlu rolniczego w ocenie właścicieli drobnotowarowych gospodarstw indywidualnych. „Prace i Materiały”, IRG - SGPiS, Warszawa,  z. 20, s. 171-179.
 173. Grzybek M., Makarski S., Misiak E. 1988. Produkcja towarowa indywidualnych gospodarstw rolnych w rejonach górskim i podgórskim woj. krośnieńskiego. „Prace Rolnicze i Leśne”, Tow. Nauk. w Rzeszowie, z. 1, s. 213-225.
 174. Grzybek M., Makarski S. 1988. Wpływ handlowej obsługi na poziom intensyfikacji produkcji w gospodarstwach indywidualnych karpackiego regionu górskiego. „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, s. 85-101.
 175. Grzybek M., Makarski S. 1988. Uwarunkowania wydatków na konsumpcję dóbr i artykułów nieżywnościowych w gospodarstwach indywidualnych. „Wieś i Rolnictwo”, z. 1, s. 167-176.
 176. Grzybek M., Makarski S. 1988. Działalność spółdzielczego handlu wiejskiego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej). „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, z. 1, s. 91-102.
 177. Grzybek M., Makarski S. 1988. Dostępność i funkcjonalność placówek spółdzielczego handlu wiejskiego a poziom skupu żywca. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, z. 4, s. 89-98.
 178. Grzybek M. 1988. Handlowa obsługa sfery przedprodukcyjnej rolnictwa indywidualnego obszarów górskich. „Prace Rolnicze i Leśne”, Tow. Nauk w Rzeszowie,  z. 1, s. 335-353.
 179. Grzybek M. 1986. Organizacja zaopatrzenia i zbytu produktów rolniczych dla potrzeb gospodarstw indywidualnych karpackiego regionu górskiego. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 6, s. 115-117.
 180. Grzybek M., Makarski S.,  Zabierowski K. 1985. Poziom produkcji towarowej rolnictwa a organizacja obrotu rolnego w Karpatach. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, z. 26,  s. 236-255.
 181. Grzybek M. 1985. Produkcja towarowa rolnictwa indywidualnego obszarów górskich i czynniki ją warunkujące. „Rolnictwo Płd.-Wsch. Polski”, z. 1, ser. Ekonomika Produkcji i Obrotu Rolnego, AR w Krakowie, Tow. Roz. Ośw. Roln. w Rzeszowie, s. 199-210.
 182. Grzybek M. 1984. Stan bazy materialno - technicznej skupu produktów rolniczych w karpackim regionie górskim. „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo - Ekonomia – Rolnictwo”, UMCS - Filia w Rzeszowie, AR - ZW EPiOR w Rzeszowie, t. 2, s. 249 – 260.
 183. Grzybek M., Makarski S. 1980. Rozwój usług bytowych. „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy”, nr 1, s. 87 - 112.
 184. Grzybek M., Makarski S. 1980. Popyt ludności wiejskiej na usługi bytowe. „Wieś  Współczesna”, nr 2, s. 46 – 54.
 185. Grzybek M., Makarski S., Misiak E. 1979. Stan usług bytowych w opinii konsumentów. „Opracowania i Materiały”, ZWN - IHWiU, Warszawa, z. 137, s. 1 - 105.
 186. Grzybek M., Makarski S. 1979. Wielkość popytu na usługi bytowe. „Przemysł Drobny – Usługi”, nr 4, s. 20-21.
 187. Grzybek M., Makarski S. 1979. Kryteria popytu usług bytowych. „Przemysł Drobny – Usługi”, nr 2, s. 20-21.
 188. Grzybek M., Makarski S. 1979. Dlaczego sprzedawcy odchodzą. „Rynek i Usługi”, nr 1, s.7.
 189. Grzybek M., Makarski S. 1978. Wieś czeka na usługi. „Rynek i Usługi”, nr 5,  s.8.
 190. Grzybek M., Makarski S. 1978. Sieć z dużymi oczkami. „Rynek i Usługi”, nr 17, s. 7-9.
 191. Grzybek M., Makarski S. 1978. Ajencje - pierwsze doświadczenia. „Rynek i Usługi”, nr 15, s. 16–18.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow