Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Kazimierz Cyran

 • telefon: 17 872 16 78
 • e-mail: kcyran@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-406

Stanowisko:

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia:

 • Biznes plan
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy marketingu

Zainteresowania naukowe:

 • Organizacja dystrybucji żywności w sektorze MŚP
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Współpraca jednostek naukowych z biznesem 

Współpraca z otoczeniem:

 • Doradztwo dla firm z zakresu dystrybucji produktów
 • Wsparcie w zakresie opracowania biznes planów.
 • Pomoc w pozyskiwania środków działalność gospodarczą
 • Opracowywanie ekspertyz B+R dla firm

Wykaz publikacji:

 1. Cyran K., Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.  [w:] Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr. 45, 2015, s. 357-365.
 2. Cyran K, Dybka S, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  Warszawa 2015, s. 7-18
 3. Cyran K, Kawa M,  Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku  żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s 63-74.
 4. Dybka S., Cyran K. Determinants of the organic food purchasing [w] A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka, Food Product Quality and Packaging, Current State and Challenges, MONOGRAPH, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje 2015, s. 17-27
 5. Cyran K: Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw MODERN MANAGEMENT REVIEW MMR, vol. XX,  22 (3/2015),  July-September 2015,s. 23-34.
 6. Cyran K., Dybka S., Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystywania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia,  nr 347, 2014, s. 78-86.
 7. Cyran K, Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności ( na przykładzie mieszkańców woj. podkarpackiego), [w:] Nierówności społeczne a  Wzrost Gospodarczy, nr. 38, (2/2014), s. 365-376.
 8. Dybka S., K. Cyran, Znaczenie produktów regionalnych w kształtowaniu konkurencyjności regionów (na przykładzie woj. podkarpackiego), [w:]  Marketing i rynek, nr 10/2014, s. 362-372
 9. Cyran K., Znaczenie dystrybucji bezpośredniej w zaspokajaniu popytu na żywność, [w:] Marketing i rynek, nr 8/2014,  s. 355-364.
 10. Cyran K. Cena jako wyznacznik jakości produktów żywnościowych, MODERN MANAGEMENT REVIEW MMR, vol. XIX,  21 (4/2014),  October–December 2014, s. 47-60.
 11. Dybka S., Cyran. K., 2013, Znaczenie segmentacji nabywców dla skuteczności działań promocyjnych w handlu detalicznym, Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 776, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 31, s. 137-148.
 12. Cyran K., Dybka S., 2013, Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji, w [red.] J. Gołota. XXVII ZESZYTY NAUKOWE - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, s. 232-234.
 13. Cyran K. „Preferencje konsumentów w zakresie miejsc zakupów żywności jako wyznacznik możliwości rozwoju handlu na targowiskach i bazarach”.  Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10 (59) 2013,
 14. Cyran K., 2012 Znaczenie dystrybucji bezpośredniej w komunikacji przedsiębiorstwa n rynkiem, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s. 49-60.
 15. K. Cyran, Preferencje konsumentów dotyczące bezpośrednich kanałów dystrybucji jako miejsc zakupu żywności. Handel wewnętrzny, 2012, wrzesień-październik,  Rynek – przedsiębiorstwo- konsumpcja- marketing, Perspektywy rozwoju marketingu, tom 2, s. 226-237
 16. Dybka S., Cyran K., Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, [w] red. J. Gołota, XXV Zeszyty Naukowe, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 267-282.
 17. Cyran K, 2011, Przesłanki i perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów  dystrybucji [w] red. G.Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty naukowe nr 662, Ekonomiczne problemy usług nr 74, s. 21-32.
 18. Cyran K, 2010, Znaczenie dystrybucji w kształtowaniu wartości produktu, [w:]  red. S. Makarski, Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, Prace naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 7. Rzeszów 2010, s. 135-165.
 19. Cyran K.,  2010 Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności, w Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne problemy usług nr 54, s. 185-197
 20. Cyran K., 2009, Efektywność bezpośrednich kanałów dystrybucji (na przykładzie sklepów firmowych), [w:] Handel Wewnętrzny, wydanie specjalne, Red: Makarski S, s. 154-160.  
 21. Cyran K., Dybka S., 2009, Kreowanie wartości marki produktu w kanale dystrybucji, [w:] Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558  Ekonomiczne problemy usług nr 41, s. 329-336.
 22. Cyran K., 2008, Sprzedaż bezpośrednia jak narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Seria, Tom X, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Lublin. s. 81-86.
 23. Cyran K., Cyrek P., 2008, Sprzedaż bezpośrednia żywności jako narzędzie promocji oferty firmy, [w:] Socjalno-ekonomicznij razwitok Ukrainy: ewropejskij wybir, czastina 1, A.A. Tkacz (red.), MIDMU „KPU”, Melitopol, s. 121-124.
 24. Cyran K., 2007, Nowe spojrzenie na sprzedaż bezpośrednią jako element wspierania dystrybucji żywności, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.147-156.
 25. Cyran K., 2007, Korzyści z udziału w programach lojalnościowych – w opinii konsumentów, [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, Red. Makarski S., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 242-250.
 26. Cyran K., 2007, Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w województwie podkarpackim, Red Adamowicz M., SGGW Warszawa.
 27. Cyran K., Cyrek P. 2006, Czynniki konkurencyjności wybranych kanałów dystrybucji żywności w opinii konsumentów, [w:] Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, Tom 1. Red. nauk. Urban S. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1118. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 147-152.
 28. Cyran K. 2006, Konkurencyjność bezpośrednich kanałów dystrybucji (na przykładzie rynku żywności), [w:] Handel Wewnętrzny nr 10/2006, wydanie specjalne, s. 51-56.
 29. Cyran K., Cyrek P. 2005. Uwarunkowania i kierunki rozwoju strategii działania firm handlowych (na przykładzie województwa podkarpackiego). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA. Warszawa-Poznań-Zamość. s. 44-50.
 30. Surmacz T., Cyran K. 2005. Wybrane aspekty  jakości procesu obsługi klienta. [W:] „Konsument a rynek”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 343-348
 31. Cyran K., Wierzbiński B. 2005. Czynniki decydujące o wyborze miejsca zakupu żywności. Akademia Ekonomiczna Wrocław, Prace Naukowe Nr 1070, Tom 1., s. 102-108.
 32. Wierzbiński B., Cyran K. 2004. Lokalizacja placówek handlowych czynnikiem determinującym wybór miejsca zakupu (na przykładzie woj. podkarpackiego). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 209-218.
 33. Cyran K., 2004. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego małej skali na obszarze województwa podkarpackiego. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, s. 102-109.
 34. Kuźniar W., Cyran K. 2003. Wpływ rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na zachowanie konsumentów na rynku (na przykładzie województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, ser. Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie, z. 1, s. 44-52.
 35. Woźniak M., Cyran K. 2003: Wpływ jakości krajobrazu na konkurencyjność obszarów wiejskich. AE Wrocław 2003, Prace Naukowe Nr 983, Tom 2., s. 531-536.
 36. Hajduk G., Cyran K. 2003. Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców – wyniki badań. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 211-222.
 37. Kuźniar W., Cyran K. 2002. Uwarunkowania i perspektywy dystrybucji artykułów żywnościowych [W:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich i ich następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 941, Wrocław, Wrocław.530-535.
 38. Makarski S., Cyran K. 2002. „Zróżnicowanie warunków rozwoju agrobiznesu w Polsce (na przykładzie województwa podkarpackiego)” Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, s.93-101.
 39.  Cyran K., Cyrek P., Łuszczki M. 2002 „Kooperacja czynnikiem podnoszącym konkurencyjność małych firm na przykładzie przedsiębiorstw handlowych” [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 2, Wyd. Mitel, Rzeszów, s. 319-328.
 40. Gil K.; Cyran K. 2001. Ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Pilzno). [W:] „Przyrodnicze i ekonomiczne warunki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, Zeszyty Naukowe AR, zeszyt 76, Sesja naukowa, Polańczyk, s: 127-131.
 41. Gil K.; Cyran K. 2001. Jakość produktów żywnościowych a jakość życia. Materiały Konferencji Naukowej pt. „Agrobiznes 2001”. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. AE Wrocław, s. 121-127.
 42. Kuźniar W., Cyran K. 2001. Wpływ strategii merchandisingu na postępowanie konsumentów na rynku [W:] „Strategie rozwoju firm handlowych”. Red. J. Sikorski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 134 – 139.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow