Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Marta Kawa

 • Telefon: 17 872 1618
 • e-mail: marka@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-110

Stanowisko:

 • Starszy wykładowca

Prowadzone zajęcia:

 • Organizacja i analiza rynku usług
 • Ekonomika i organizacja spółdzielczości
 • Strategie przedsiębiorcze lub strategie marketingowe
 • Otoczenie instytucjonalne biznesu
 • Zachowania na rynku usług
 • Usługi w gospodarce narodowej

Tematyka badawcza

 • Rola spółdzielni w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych.
 • Wpływ spółdzielni socjalnych na proces integracji społecznej
 • Rynek produktów tradycyjnych i regionalnych

Publikacje

 1. Kawa M., Grzybek M. 2018. Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych. Wybrane [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 54(2/2018). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 301-312.
 2. Kuźniar W., Kawa M., 2018, Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych –od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu, Handel Wewnętrzny, 4(375), tom 2, Wydawca Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 49-59
 3. Kawa M., Kuźniar W., 2018, Możliwości rozwoju drobnych gospodarstw rolnych poprzez wykorzystanie rozwiązań spółdzielczych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 2, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 27–37, DOI:http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.1.5, ISSN 2300-0902, s. 27-37. 
 4. Kuźniar W., Kawa M., 2018, Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych w kontekście ogólnoświatowych zmian w zachowaniach konsumentów na rynku żywności, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 18 (XXXIII), Zeszyt 4,  DOI, 10.22630/PRS.2018.18.4,  ISSN 2081-6960, s. 304-312.
 5. Grzybek M., Kawa M., 2017, Expectations of Podkarpacie residents with Gerard to offers of organic ford products of regional origin, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(43)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 79-85.
 6. Kawa M., Kisiel M, Grzybek M., 2017, Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 49(1/2017). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 182-194.
 7. Kawa M., Kuźniar W., 2017, Skala zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 51(3/2017). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 329-339. 
 8. Kuźniar W., Kawa M., Kuźniar P. 2016, Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16(XXXI), Zeszyt 3, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 63-74.
 9. Kawa M., Kuźniar W., 2016, Spółdzielnie socjalne jako instytucje odpowiedzialności społecznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 48(4/2016). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 389-400.
 10. Kawa M., 2016, The Marketing Strategies of Modern Cooperative Enterprises (as Illustrated by Cooperative Banks) [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Social Inequalities and Economics Growth, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 45(1/2016). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, s. 195-203.
 11. Kuźniar W., Kawa M., 2015, Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, redakcja A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, Szczecin, s. 279-287.
 12. Kawa M., Cyran K., 2015, Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112(2015), Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s.63-74.
 13. Kawa M., Grzybek M., 2014, Znaczenie spółdzielni telekomunikacyjnej w rozwoju środowisk wiejskich woj. podkarpackiego na przykładzie spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 38(2/2014), Rzeszów, s. 391-400.
 14. Kawa M., Augustyńska-Prejsnar A., 2014, Determinanty wpływające na zakup produktów tradycyjnych i regionalnych przez konsumentów Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33)/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 51-59
 15. Kawa M., 2014, Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. W kierunku zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 39(3/2014), Rzeszów, s. 344-354
 16. Kawa M., 2014, Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 42(2/2015), Rzeszów, s. 409-418.
 17. Kawa M., Grzybek M. 2013. Uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach spółdzielczych. [w] „Scientific Journals, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa, nr 9 (58)2013, s. 231-241(8)
 18. Kawa M., 2013, Znaczenie spółdzielni w walce z wykluczeniem społecznym i finansowym [w:] Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań, red. M. Pokrzywa, S. Wilk. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 379-395.
 19. Grzybek M., Kawa M. 2013. Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejskich woj. podkarpackiego. [w] Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27)2013, Poznań, s. 85-94(7)
 20. Kawa M., 2012. Znaczenie i wybrane obszary wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwach społecznych. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik 2012, tom 3, Wydawca Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 386-392(6)
 21. Kawa M., 2012. Spółdzielczość w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 26, Rzeszów, s. 308-317(7)
 22. Kawa M., 2012. Rola społeczno-ekonomiczna spółdzielczości w czasach kryzysu. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 25, Rzeszów, s. 273-284(7)
 23. Grzybek M., Kawa M. 2012. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. [w] „Journal of Agribusiness and Rural Development” 4(26) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 5-15(7)
 24. Grzybek M., Kawa M. 2012. Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw indywidualnych. [w] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich”. Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, zeszyt nr 29, s. 155-163(7)
 25. Kawa M., 2011. Rola promocji w kreowaniu popytu na produkty tradycyjne i regionalne. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego. Redakcja G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Szczecin, s. 461-472(9)
 26. Kawa M., 2010. Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt nr 17, Rzeszów, 25-26 września, s. 413-422
 27. Kawa M., 2010. Role of cooperative movement under globalisation conditions. Hradecke Ekonomicke Dny 2010. Ekonomicky rozvoj a management regionu. Vydalo nakladatelstvi Gaudeamus, Univerzita Hradec Kralove. Hradec Kralove 2010, Obornik prispevku,Dil 1, Czechy. s. 173 – 177.
 28. Kawa M. 2010.Wpływ promocji produktów krajowych na zachowania konsumentów. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. Redakcja G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.257-299 (9)
 29. Grzybek M., Kawa M. 2010. Rodzaj i cechy produktów regionalnych pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Journal ofAgribusiness and Rural Development 3(17), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 31-38(6)
 30. Kawa M., Sabik R. 2009. Rola spółdzielczości w środowisku wiejskim w Polsce na tle Unii Europejskiej. [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu. Redakcja naukowa A. Czudec. Wydawnictwo UR. Rzeszów, s.221-233)
 31. Kawa M., Kuźniar W. 2009. Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 25-26 września, s. 310-317
 32. Kawa M., Grzybek M. 2009. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA. Tom XI, Zeszyt 5. Warszawa – Poznań – Olsztyn. Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. Z o.o., s. 125-130
 33. Kawa M., 2009. Rynki hurtowe w Polsce. Fresh Market Magazine, nr 1, s. 20-23.
 34. Kawa M. 2009. Wpływ promocji sprzedaży na zachowania konsumentów. [w:] Konsument a rynek. Efekty działań marketingowych. Pod redakcją S. Makarskiego. Handel Wewnętrzny, Wydanie specjalne, Warszawa, s.198-204
 35. Kuźniar W., Kawa M. 2008. Rola aktywności władz samorządowych w kształtowaniu wizerunku turystycznego jednostki terytorialnej (na przykładzie powiatu bieszczadzkiego). [w:] Marketing terytorialny. Studia przypadków. Redaktorzy naukowi: M. Florek, K. Janiszewska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s.67-75.
 36. Kawa M., 2008. The role of enterprise activity in regional development. Hradecke Ekonomicke Dny 2008. Strategie rozvoje regionu a statu. Vydalo nakladatelstvi Gaudeamus, Univerzita Hradec Kralove. Czechy, s. 67.
 37. Kawa M. 2008 Oddziaływanie marki na decyzje zakupowe konsumentów. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju. Redakcja G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.223-229
 38. Grzybek M., Kawa M. 2008. Interakcje lojalnościowe podstawą konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu. Roczniki Naukowe Seria, Tom X, Zeszyt 3. Warszawa – Poznań – Lublin. Wydawnictwo WIEŚ JUTRA Sp. Z o.o., s. 2007-210
 39. Szopiński W., Kawa M., Rola rynków hurtowych w agrobiznesie, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Redakcja S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 155-159.
 40. Kawa M., Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Redakcja S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 89-103.
 41. Kawa M., Lojalność klientów Poczty Polskiej, [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Pod redakcją S. Makarskoego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 450-455.
 42. Kawa M., Influence of socio-economic developments on employment in the services sector. Hradecke Ekonomicke Dny 2007/I. Ekonomicky rust a rozvoj regionu. Vydalo nakladatelstvi Gaudeamus, Univerzita Hradec Kralove. Hradec Kralove 2007, Czechy. s. 320 – 325.
 43. Kawa M., Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Redakcja S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 280-287.
 44. Kawa M., Elementy charakterystyki grup producenckich oraz ich stan i perspektywy rozwoju w woj. podkarpackim, [w:] Ogólne problemy rozwoju grup producenckich w rolnictwie. Pod redakcją naukową K. Łęczyckiego. Monografie nr 89. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2007, s. 95-108.
 45. Kata R., Kawa M. 2007. Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia I, pod redakcją J. Kitowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 83-92.
 46. Kawa M., Miś T., 2006, Znaczenie banku spółdzielczego dla społeczności lokalnej. Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobizensie – jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademi Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1118, Tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 401 – 406.
 47. Kawa M., Kata R., 2006, Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych, [w:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego. Tom XV. Wydawnictwo SGGW, s. 424 – 432.
 48. Sabik R., Kawa M. 2005. Kapitał ludzki w spółdzielczości [W:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny”. Część 2. Zeszyt nr 7, Wydawnictwo Mitel, s. 47 – 53
 49. Nesterowicz R., Kawa M. 2005. Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji [w:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobizensie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademi Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1070, Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 119 – 124
 50. Miś T., Kawa M. 2005. Planowane zmiany w gospodarstwach rolnych w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, seria B Nr 57, s. 527 – 533
 51. Kawa M., Sabik R. 2005. Działalność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Białobrzegach, a społeczność lokalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Ekonomiczna - Ekonomika Rolnictwa 3, zeszyt 28, Uniwersytet Rzeszowski, s. 92 – 100
 52. Kawa M., Woźniak M., 2004. Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Red. Czudec A., Ślusarz G., s.28-43.
 53. Kawa M., Woźniak M. 2004. Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Red. Czudec A., Ślusarz G., s. 28-43.
 54. Kawa M., Sabik R. 2004. Spółdzielczość wiejska w Polsce i w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, zesz. 18, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2, s. 112-121
 55. Kawa M., Nesterowicz R. 2004. Spółdzielnie agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, [w:] Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, pod red. S. Urbana, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, nr 1015, tom 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, s. 367-374.
 56. Kawa M. 2004. Spółdzielnie rolnicze w krajach Unii Europejskiej [W:] „W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – Kultura – Media”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, s. 79 – 87
 57. Kawa M. 2004. Procesy dostosowawcze gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do warunków gospodarki rynkowej, Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 2, Warszawa, s. 116-119.
 58. Kawa M. 2004. Ochrona środowiska na szczeblu lokalnym [W:] „Stan środowiska naturalnego na obszarach wiejskich po integracji z Unią Europejską”. Materiały pokonferencyjne. Wyd. Mitel. Boguchwała 2004, s. 29 – 37
 59. Nesterowicz R. Kawa M. 2003. Obrót nieruchomościami rolnymi jako przedmiot działalności TO AWRSP w Rzeszowie. [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 207-213.
 60. Kawa M., Nesterowicz R. 2003. Formy walki konkurencyjnej stosowane przez gminne spółdzielnie. [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Prace Naukowe nr 983, tom 1, s. 354-359.
 61. Kawa M., Droba M. 2003. Słabości spółdzielni i oczekiwania ich członków. [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.217-224.
 62. Kawa M., 2003. Szanse rozwoju gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w województwie podkarpackim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1. Zeszyt 9, s. 116-124.
 63. Kawa M., Wojtak A., 2002. Kierunki zmian w funkcjonowaniu gminnych spółdzielni. [W] Agrobiznes 2002.Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Wrocław 2002. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, s.403-408
 64. Kawa M., Nesterowicz R. 2002. Strategia kształtowania struktur gminnych spółdzielni w wielofunkcyjnym rozwoju wsi. [W] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Konferencja Naukowa, 10-12 czerwca 2002, Nałęczów. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, s. 204-208.
 65.  Sabik R., Kawa M., 2002. Opinie i oczekiwania członków rolników wobec spółdzielni wiejskich. [W] Możliwości obniżania kosztów produkcji rolnej – grupowe działania rolników. Międzynarodowa Konferencja, 29.04.-03.05. 2002 Boguchwała, s. 8-15.
 66.  Kawa M., 2002. Procesy dostosowawcze Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” do warunków gospodarki rynkowej (na przykładzie województwa podkarpackiego). Rzeszów. (maszynopis – rozprawa doktorska -6)
 67. Makarski S., Sabik R., Kawa M. 2001. Kierunki rozwoju spółdzielczości w Polsce. Wydawnictwo „Wisnik” Państwowego Połtawskiego Instytutu Rolnego, nr 5-6/2001, s. 104-105
 68. Sabik R., Kawa M., 2001. Spółdzielnie telefoniczne formą zaplecza informacyjnego firm handlowych (na przykładzie spółdzielni telefonicznej w Tyczynie) [W] Strategie rozwoju firm handlowych. Białystok, s. 233-236
 69. Nesterowicz R., Kawa M., 2001. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw administrowanych przez TO AWRSP w Rzeszowie. [W:] Przyrodnicze i ekonomiczne warunki zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Zeszyt 76, s. 335-341.
 70. Kawa M., Sabik R., 2001. Strategia rozwou spółdzielni “Samopomoc Chłopska [W] Strategie rozwoju firm handlowych. Białystok, s. 341-346
 71.  Nesterowicz R., Kawa M. 2000. Ocena sytuacji finansowej gospodarstw rolnych administrowanych przez AWRSP TO w Rzeszowie. Konferencja Naukowa nt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku”. Częstochowa, s. 96-102
 72. Kawa M., Sabik R. 2000. Wpływ gminnych spółdzielni na rozwój obszarów wiejskich. VII Kongres SERiA, Roczniki Naukowe, Tom II Zeszyt 6, Zamość, s. 128-132
 73. Kawa M., Nesterowicz R. 2000. Grupowe formy działania producentów rolnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa [W:] „Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską”, Zatwarnica, s. 87-91
 74. Kawa M., Gil K. 2000. Przedsiębiorstwo spółdzielcze w procesie restrukturyzacji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakopane, s. 101-105
 75. Kalita W., Kawa M. 2000. Przedsiębiorstwo spółdzielcze w procesie przemian. Zeszyty Naukowe, nr 5. Przemyśl, s. 116-123
 76. Kalita W., Kawa M. 2000. Przedsiębiorstwo spółdzielcze u progu XXI wieku. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Zakopane, s. 95-101
 77. Nesterowicz R., Kawa M. 1999. Ocena efektywności inwestycji na przykładzie Spółki Kapitałowej. [W:] Konferencja Naukowa nt. „Finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych”. Białystok, s. 153-158
 78. Kawa M., Sabik R. 1999. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dolnym w latach 1993-1996. [W:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Częstochowa, s. 56-63
 79. Kawa M., Nesterowicz R. 1999. Rola spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Mat. VI Kongresu SERiA, Tom 1, zeszyt 1, Rzeszów, s. 157-163
 80. Kawa M. 1999. Spółdzielczość rolnicza w okresie transformacji ustrojowej. [W:] Konferencja Naukowa nt. „Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie regionu karpackiego. Boguchwała, s. 257-261
 81. Sabik R., Kawa M. 1998. Procesy dostosowawcze Rzeszowskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej do warunków gospodarki rynkowej [W:] Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski, Z.N. nr 51 Konferencja Kraków, s. 241-244
 82. Kawa M., Sabik R. 1998. Działalność Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie w latach 1993-1996 a środowisko lokalne [W:] Rola samorządu w rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja Siedlce, s. 229-239
 83. Kawa M., Szopński W. 1997. Formy zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-1996 przez Oddział Terenowy w Rzeszowie [W:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich. Konferencja, Trzcinica, s. 539-548
 84. Szopiński W., Kawa M. 1996. System informacji w agrobiznesie [W:] Zmiany w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa. Konferencja WSR-P Siedlce, s. 301-305

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow