Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Sławomir Dybka

 • telefon: 17 872 1686
 • e-mail: slawekd@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-117

Stanowisko:

 • Adiunkt

Prowadzone zajęcia:

 • Marketing międzynarodowy
 • Analiza satysfakcji klientów
 • Zachowania konsumentów na rynkach międzynarodowych
 • Przedsiębiorczość lokalna

Problematyka badań/ zainteresowania naukowe:

 • uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • zachowania konsumentów,
 • trendy, determinanty decyzji zakupowych,
 • uwarunkowania satysfakcji klientów

Współpraca z otoczeniem:

 • opracowanie ekspertyz wdrożeniowych z zakresu organizacji, zarządzania, marketingu, badań marketingowych w firmach MŚP

Publikacje:

 1. Dybka S., 2016, The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 45, s. 150-160.
 2. Dybka S., 2015, Determinants of the organic food purchasing [w]: Food product quality and packaging :current state and challenges : monograph / editors Agnieszka Cholewa-Wójcik, Agnieszka Kawecka, Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 17-26.
 3. Cyran K., Dybka S., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. nr 14, s. 7-18.
 4. Dybka S., 2015, Znaczenie centrów handlowych dla zaspokajania potrzeb zakupowych konsumentów, Handel Wewnętrzny w Polsce w 2014 roku: raport roczny, s. 187-200.
 5. Cyran K., Dybka S., 2014, Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (np. woj. podkarpackiego), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 347, s. 75-85.
 6. Dybka S., 2014, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 38, s. 377-390.
 7. Dybka S., 2014, Wykorzystanie marketingu w kreowaniu satysfakcji i lojalności klientów, Marketing i Rynek, nr 8 (CD), s. 1052-1059.
 8. Dybka S., K. Cyran, 2014, Znaczenie produktów regionalnych w kształtowaniu konkurencyjności regionów (na przykładzie woj. podkarpackiego), Marketing i Rynek, nr 10 (CD), s. 372-380.
 9. Cyran K., Dybka S., 2013, Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, T. 27, s. 232-243.
 10. Dybka S., 2013, Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 9, s. 137-147.
 11. Dybka S., Cyran K., 2013, Znaczenie segmentacji nabywców dla skuteczności działań promocyjnych w handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 31, s. 283-293.
 12. Dybka S., 2012, Innowacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw handlu detalicznego, Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, nr specjalny; wrzesień – październik, T. 2, s. 342-352.
 13. Dybka S., 2011, Uwarunkowania decyzji zakupowych klientów sieci dyskontowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr. 52, s. 171-183.
 14. Dybka S., Cyran K., 2011, Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, T. 25, s. 267-282.
 15. Dybka S., 2011, Wykorzystywanie działań promocyjnych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 73 (661), s. 337-348.
 16. Dybka S., 2011, Znaczenie i rozwój marki własnej w Polsce, Handel wewnętrzny w Polsce: raport roczny, s. 268- 282,
 17. Dybka S., 2010, Znaczenie działań marketingowych w kreowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, w Marketing w realiach współczesnego rynku – implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa, s. 99-106.
 18. Makarski S., Dybka S., 2010, Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów, w Marketing międzynarodowy – uwarunkowania i kierunki rozwoju red. J.W. Wiktor, PWE, Warszawa, s. 428-436.
 19. Dybka S., 2010, Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego, w Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 594, Ekonomiczne problemy usług nr 54, s. 311-320.
 20. Dybka S., 2010, Zarządzanie kategorią produktu w handlu detalicznym, w red. S. Makarski, Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, Prace naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 7. Rzeszów, s. 166-196.
 21. Dybka S., 2009, Efekty działań marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, [w:] Handel Wewnętrzny, wydanie specjalne, Red: S. Makarski , s. 147-153
 22. Dybka S., Cyran K., 2009, Kreowanie wartości marki produktu w kanale dystrybucji, [w:] Marketing przyszłości trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558 Ekonomiczne problemy usług nr 41, s. 329-336
 23. Dybka S., 2008, Marki własne jako element marketingu przedsiębiorstw handlu detalicznego, [w] „Współczesny marketing. Strategie”, red. G. Sobczyk, PWE Warszawa, s. 268-274.
 24. Dybka S., 2007. Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlowych, [w] „Handel wewnętrzny – numer specjalny”, IBRKIK, UR, Konsument a rynek – Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, s. 55-61
 25. Dybka S., 2007. Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w] red. S. Makarski, „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu – uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, PTOIEE „ZALESIE”, UR, s. 22-28.
 26. Dybka S. 2006. Budowa przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlowe o małej skali działalności, [w] Handel wewnętrzny – numer specjalny, IRWIK, UMSC, Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji – aspekty marketingowe, X. 06, s. 38
 27. Dybka S., Surmacz T. 2006. Postrzegana jakość produktów żywnościowych czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w] „Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 104-111.
 28. Dybka S., Kuźniar W., 2005, Kooperacja małych przedsiębiorstw handlowych jako warunek konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej, Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Tom 1, red. S. Urban, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 172-177.
 29. Kuźniar W., Dybka S., 2005, Ocena wybranych elementów jakości usług handlowych w opinii konsumentów woj. podkarpackiego, [W:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, red. Makarski S., Konsument a rynek, Wyd. UR, Rzeszów, s. 378-383.
 30. Dybka S., T. Surmacz, 2005, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, [W:] Efektywność zarządzania marketingowego, red. Adamowicz M., SGGW, KPAiM, Warszawa, s. 583 – 591.
 31. Makarski S., Dybka S., 2004, Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, [W:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, I Zjazd Katedr Ekonomii, red. Kopycińska D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 229-236.
 32. Dybka S., Cyrek P. 2004, Działalność przedsiębiorstw handlowych na wsi w aspekcie preferencji zakupowych mieszkańców. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 20/2004. ser. Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie 2. Red. Kitowski J. Wyd. UR, Rzeszów, s. 50-58.
 33. Dybka S. Surmacz T. 2003, Znaczenie środków pomocowych Unii Europejskiej w działalności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom 1, pod red. A. Czudca, wyd. UR, Rzeszów, s. 402-409.
 34. Kuźniar W. Dybka S. 2003, Jakość obsługi klienta jako czynnik determinujący decyzje zakupowe konsumentów w województwie podkarpackim. [W:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, Tom 1, red. nauk. S. Urban, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 983, wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 484-489.
 35. Dybka S. Jastrzębska W. 2003, Rola kredytu preferencyjnego w finansowaniu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego w latach 1996-2000. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom 2, pod red. A. Czudca, wyd. UR, Rzeszów, s. 75-83.
 36. Jastrzębska W. Dybka S. 2003, Problemy rolnictwa województwa podkarpackiego a wizerunek integracji z UE w świadomości rolników. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom 1, pod red. A. Czudca, wyd. UR, Rzeszów, s. 392-401.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow