Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Dr Wiesław Szopiński

 • telefon: (17) 872 1618
 • e-mail: wszopin@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój: D1-110
 
Stanowisko:
 • Starszy wykładowca

Prowadzone zajęcia:

 • Badania marketingowe rynku
 • Marketing relacyjny
 • Usługi marketingowe
 • Analiza rynku i konkurencji
 • Zachowania na rynku usług

Główny temat badawczy:

 • Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój agrobiznesu

Szczegółowe tematy badawcze:

 • Związki gospodarstw indywidualnych z otoczeniem rynkowym i pozarynkowym
 • Marketingowe aspekty oddziaływania pozarządowych instytucji na funkcjonowanie sfery produkcji rolniczej

Publikacje

 1. Kuźniar W., Szopiński W., Wierzbiński B. 2016. Współudział mieszkańców w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej. „Marketing i Rynek” nr 10/2016, s. 257-266
 2. Kuźniar W. Szopiński W. 2018. Bezpieczeństwo mieszkańców jako element wizerunku jednostek terytorialnych.  „Przegląd Nauk o Obronności”, nr 4/2018
 3. Szopiński W., Kuźniar W. 2017. Wpływ merchandisingu na decyzje zakupowe klientów sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. [w:] Społeczeństwo, religia, kultura, nauka, technika, edukacja, gospodarka w warunkach współczesnych globalnych wyzwań dla Ukrainy i Polski. Narodowy Uniwersytet Techniczny w Zaporożu, Zaporoże /Ukraina/, s. 143-145 
 4. Grzybek M, Szopiński W. 2017. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. ZN SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego Vol. 17 (XXXII) No.1, s. 43-52
 5. Kuźniar W., Surmacz T, Szopiński W. 2017. Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia,  Vol. LI, 2, s. 143 – 150. (DOI:10.17951/h.2017.51.2.143)
 6. Grzybek M, Szopiński W. 2018. Znaczenie reklamy w postrzeganiu i kształtowaniu decyzji zakupowych konsumentów z gmin wiejskich województwa podkarpackiego. ZN SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego Vol. 18 (XXXIII) No.3, s. 134-143 (DOI: 10.22630/PRS.2018.18.3.72
 7. Grzybek M., Szopiński W. 2018. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin miejsko-wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, Nr 1 Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 93–106 (DOI: 10.15576/PDGR/2018.1.93)
 8. Szopiński W. 2016. Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój gminy. Handel wewnętrzny. Nr 5(364), s. 295-304
 9. Kuźniar W., Szopiński W. 2016. The Use of Social Media by Local Government Units to Communicate with Stakeholders [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth. Red. Nauk. M.G. Woźniak, Zeszyt 45 (1/2016), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 247-254
 10. Grzybek M, Szopiński W. 2016. Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych. ZN SGGW w Warszawie, Tom 16 (XXXI), s. 106-113.
 11. Szopiński W., Grzybek M. 2015. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego. [w:] Zachowania nabywcze konsumentów a kierunki rozwoju współczesnej organizacji, marketingu i handlu, Red. Nauk. G. Rosa, D. Dąbrowski, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41 Tom 2, Szczecin, s. 165-176
 12. Kuźniar W., Szopiński W. 2015. Marketing relacyjny w procesie współtworzenia wartości dla klienta – wybrane aspekty. [w:] Przedsiębiorczość – perspektywą zmian. Pod red. K. Jaremczuka. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów, s. 399-410
 13. Grzybek M., Szopiński W. 2015. Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów. Handel Wewnętrzny nr 4 (357), s. 252-262
 14. Grzybek M., Szopiński W. 2015. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej. [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Szczecin, s. 243-251
 15. Grzybek M., Szopiński W. 2015. Działania organów państwowych i administracji samorządowej w ocenie właścicieli gospodarstw rolnych województwa podkarpackiego. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. Red. Nauk. M.G. Woźniak, Zeszyt 42 (2/2015) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 306-316
 16. Szopiński W. 2014. Wpływ marki na decyzje zakupowe konsumentów w opinii mieszkańców miasta Tarnobrzeg. Marketing i Rynek nr 6/2014, s .748-762
 17. Szopiński W, Grzybek M. 2014. Rola administracji samorządowej w kształtowaniu wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Nozdrzec. Marketing i Rynek nr 10/2014, s. 454-460
 18. Grzybek M. Szopiński W. 2014. Rola izb rolniczych w stymulowaniu aktywności społecznej rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI Zeszyt 6, Warszawa-Poznań-Lublin, s. 150-154
 19. Szopiński W. 2013. Wykorzystanie narzędzi marketingowych w budowaniu lojalności klientów w banku PEKA S.A. I Oddział w Rzeszowie. ZN Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 9/58/2013, Warszawa, s. 526-536
 20. Szopiński W. 2013. Marketingowe narzędzia oddziaływania władz samorządowych na rozwój gminy na przykładzie Gminy Czarna. Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie. Vol. 40 (2013). Wyd. UMK w Toruniu, Toruń s. 229-238
 21. Szopiński W. 2013. Marketing bankowy na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Rzeszowie. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 747, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 28, Szczecin, s. 87-96
 22. Szopiński W. 2013. City’s Promotional Activity (based on Rzeszów, Poland). [w:] Hradec Ekonomic Days 2013, Economic Development and Management of Regions. Univerzita Hradec Kralowe /Czechy/, s. 407-412
 23. Grzybek M., Szopiński W. 2013. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu marki i promocji gminy Ulanów. [w:] Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności. Pod red. K. Malickiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s.47-60
 24. Grzybek M. Szopiński W. 2013. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s. 128-132
 25. Szopiński W., Grzybek M. 2012. Zachowania producentów rolnych na rynku usług bankowych. Handel Wewnętrzny, tom III, maj-czerwiec 2012, s.483 – 490
 26. Szopiński W., Grzybek M. 2012. Młodzi oraz starsi klienci banku – ich zachowania i ocena działań marketingowych [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Szczecin, s. 201-210
 27. Szopiński W. 2012. Wykorzystanie instrumentów promocyjnych w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Modernlight. [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 678, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 20, Szczecin, s. 143-152
 28. Szopiński W. 2012. Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw na przykładzie firmy Harry Poland Group [w:] Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 271-294
 29. Szopiński W. 2012. Rola public relations w procesie promocji produktu turystycznego miast i regionów. Handel Wewnętrzny, tom II, wrzesień-październik 2012, s. 471-477
 30. Szopiński W. 2012. Globalizacja marketingu jako wyraz przeobrażeń współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość – natura i atrybuty. T. II. Pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 285 – 304
 31. Szopiński W. 2012. E-public relations w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Managment.Vol.16, No.1,2012, University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, s. 301
 32. Szopiński W. 2012. Administracja lokalna w rozwoju gospodarstw rolnych – na przykładzie gminy Pilzno. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt 29. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 174-182
 33. Szopiński W. 2011. Znaczenie promocji w rozwoju funkcji turystycznej ośrodka miejskiego na przykładzie miasta Przemyśl. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. A. Rapacz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, s. 998-1007
 34. Szopiński W. 2011. Znaczenie promocji w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, na przykładzie Z.P.O.W. HORTINO. Handel Wewnętrzny część 2, (tom II), wrzesień-październik, s. 292-298
 35. Szopiński W. 2011. Znaczenie komunikacji marketingowej w kształtowaniu wizerunku gminy, na przykładzie gminy Sędziszów Małopolski. [w:] Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia. Red. Z Waśkowski. ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 209, Poznań, s .380-389
 36. Szopiński W. 2011. Wpływ przeobrażeń w sferze konsumpcji na rozwój handlu wysyłkowego na przykładzie mieszkańców Tarnobrzega [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin, s. 473-484
 37. Szopiński W. 2011. Influence of promotion actions on development of a region (on the basis of the province of podkarpackie). [w:] Hradecke ekonomicke dny 2011, Economic Development and Management of Regions. Univerzita Hradec Kralowe /Czechy/, s. 275-279
 38. Kuźniar W., Szopiński W. 2011. Marketingowe formy wspierania przedsięwzięć turystycznych i ich oddziaływanie na klientów (na przykładzie Agencji Turystycznej Bieszczady Adventure) [w:] Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – uwarunkowania i przejawy. Red. L. Kliszczak, Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 21-37
 39. Szopiński W., Kuźniar W. 2010. Marketing partnerski jako podstawa budowania więzi z klientem (na przykładzie Zakładu Mięsnego „Smak-Górno”). [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność. T. II. Pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 495-512
 40. Szopiński W. 2010. Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg [w:] Marketing przyszłości. Marka - Trendy i kierunki rozwoju. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Szczecin, s. 133-144
 41. Szopiński W. 2010. Marketing activity of a self-government unit (on the basis of a selected commune from the province of Podkarpackie in Poland) [w:] Hradecke ekonomicke dny 2010, Ekonomicky rozwoj a management regionu. Univerzita Hradec Kralowe /Czechy/, s. 143 – 147
 42. Szopiński W. 2010. Aktywność marketingowa jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Baranów Sandomierski. [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Red. S. Figiel, PWE Warszawa, s.340-347
 43. Kuźniar W., Szopiński W. 2010. Marketing lojalnościowy jako nowoczesna forma zarządzania relacjami z klientem w sferze handlu. ZN Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania. Pod red. W. Kality i L. Kliszczak. Zeszyt nr 2. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 71-84
 44. Grzybek M., Szopiński W. 2010. Rozwój marketingu relacji z klientem strategicznym w przedsiębiorstwie. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 15 Szczecin, s. 11-18
 45. Grzybek M., Szopiński W. 2010. Czynniki stymulujące atrakcyjność oferty usług bankowych (na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego) [w:] Acta Scientiarum Polonorum., Oeconomia nr 9 (3) 2010, Wyd. SGGW Warszawa, s.109-118
 46. Szopiński W., Kuźniar W. 2009. Wpływ działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na Podkarpaciu [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI Zeszyt 5, Warszawa – Poznań – Olsztyn, s. 302 - 3006
 47. Szopiński W. 2009. Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju gospodarstw rolnych na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu. Red. Nauk. A. Czudec. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, s. 262-274
 48. Szopiński W. 2009. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność producentów rolnych w województwie podkarpackim. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573, Ekonomiczne Problemy Usług nr 45, Szczecin, s 627 – 636
 49. Szopiński W. 2009. Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg [w:] Marketing przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, s. 683 - 691
 50. Kuźniar W., Szopiński W. 2009. The role of administrative services marketing in management of a local government unit. Scientific Journal. Scientific Journal. Nr 527, Service Managment vol. 4, The University of Szczecin, Szczecin , s. 177 – 182
 51. Kuźniar W., Szopiński W. 2009. Rola czynnika ludzkiego w handlu, w kształtowaniu satysfakcji klientów. , Handel Wewnętrzny, numer specjalny: „Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce”, s. 177 – 187
 52. Kuźniar W., Szopiński W. 2009. Marketingowa koncepcja zarządzania jednostką terytorialną i jej efekty (na przykładzie woj. podkarpackiego), Handel Wewnętrzny, numer specjalny: „Konsument a rynek. Efekty działań rynkowych”, s. 253 -258
 53. Szopiński W., Kuźniar W. 2008. Wpływ wybranych cech produktu na zachowanie konsumenta na przykładzie miasta Tarnobrzeg [w:] Kultura a rynek Pod red. S. Partyckiego, T. 2, Wyd. KUL, Lublin, s. 75-80
 54. Szopiński W. 2008. Znaczenie public relations w rozwoju i funkcjonowaniu firmy na przykładzie PZU ŻYCIE S.A. [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność. Pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s.418 – 427
 55. Szopiński W. 2008. Wpływ marki na decyzje zakupowe konsumentów w opinii mieszkańców Stalowej Woli [w:] Marketing przyszłości. Marka - Trendy i kierunki rozwoju. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Szczecin, s. 307-314
 56. Szopiński W. 2008. The significance of Agricultural Advisory Centres in region tourism development (on the basis of some chosen communes in the area of podkarpackie region in Poland) [w:] Hradecke ekonomicke dny 2008, Aktualni problemy rozvoje regionu. Sbornik vybranych prispevku. Univerzita Hradec Kralowe /Czechy/, s. 101 – 105
 57. Szopiński W, Kuźniar W. 2008. Wybrane instrumenty walki konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych na przykładzie woj. podkarpackiego [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Lublin, s. 526 - 530
 58. Szopiński W, Kuźniar W. 2008. Rola informacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie województwa podkarpackiego) [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym tom 2 pod red. A. Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 482 -489
 59. Kuźniar W., Szopiński W. 2008. Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu funkcji turystycznej na poziomie gminy (na przykładzie woj. podkarpackiego) [w:] Współczesny Marketing. Trendy, działania. Red. nauk. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008, s. 509 - 515
 60. Szopiński W., Kuźniar W. 2007. Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój regionu w zakresie turystyki (przykład powiatu przemyskiego) [w:] Marketing technologiczny i marketing terytorialny pod red. T. Markowskiego, D. Trzmielaka, J. Sosnowskiego. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 235, Warszawa 14 – 30
 61. Szopiński W., Kuźniar W. 2007. Kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostki terytorialnej jako warunek konkurencyjności (na przykładzie gminy Żurawica). [w:] Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Red. nauk. J. Kot. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 215-223.
 62. Szopiński W., Kawa M. 2007. Rola rynków hurtowych w agrobiznesie [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Red. nauk. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 155-159.
 63. Kuźniar W., Szopiński W., Kaliszczak L. 2007 Współautorstwo trzech rozdziałów „Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego” pod red. nauk. S. Makarskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 98 – 220
 64. Kuźniar W., Szopiński W. 2007. Wpływ obsługi reklamacji na kształtowanie lojalnych postaw klientów [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 196 - 203
 65. Kuźniar W., Szopiński W. 2007. Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Przesłanki aktywności ludzkiej. Studium interdyscyplinarne pod red. K. Jaremczuka. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 280 - 299
 66. Kuźniar W., Szopiński W. 2007. Konkurencyjność PSS „Społem” w Rzeszowie wobec przeobrażeń w sferze handlu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 42 pod red. J. Kitowskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 205 – 213.
 67. Kuźniar W., Grzybek M., Szopiński W. 2007. Territorial Marketing as Modern Concept of Communal Management (on the Example of some Communes in Podkarpackie Province) [w:] Hradecke ekonomicke dny 2007/I, Ekonomicky rust a rozvoj regionu . Sbornik prispevku, Univerzita Hradec Kralowe, /Czechy/, s. 455 -459
 68. Szopiński W. 2006. Działania urzędów pracy w zakresie zwalczania bezrobocia, w opinii absolwentów szkół średnich i wyższych na przykładzie gminy Ropczyce [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo. Pod red. S. Partyckiego, T. 1, Wyd. KUL, Lublin: 548-552.
 69. Kuźniar W., Szopiński W. 2006. Rola marketingu terytorialnego w procesie zarządzania gminą. [w:] Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym pod red. K. Górki, L. Kaliszczak. Wyd. PWSZ Tarnobrzeg, s. 101 - 109
 70. Kuźniar W., Szopiński W. 2006. Konsument XXI wieku – opinie, postawy, oczekiwania (na przykładzie mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego) [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Pod red K. Jaremczuka. PWSZ Tarnobrzeg: 728-741.
 71. Kuźniar W., Szopiński W. 2006. Konsument i jego zachowanie na rynku jako element sukcesu przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 1, PWSZ w Tarnobrzegu, s. 64 – 73
 72. Grzybek M., Szopiński W. 2006. Instrumenty marketingowe wykorzystywane w konkurencji usług gastronomicznych (na przykładzie powiatu mieleckiego) [w:] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Pod red. S Urbana T. 1. Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118, Wrocław: 282-287.
 73. Szopiński W. 2005. Zastosowanie sieci Internet w przedsiębiorstwach rolnych [w:] Multimedia w biznesie i edukacji. Pod red. L. Kiełtyki. T. 1, Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok: 148-153.
 74. Szopiński W. 2005. Reklama a moralność [w:] Religia a gospodarka. Pod red. S. Partyckiego, T. 2, Wyd. KUL, Lublin: 227-231.
 75. Szopiński W. 2005. Jakość usług telekomunikacyjnych na przykładzie TP S.A. Oddział w Krośnie [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości. Pod red. S. Makarskiego, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 440-446.
 76. Kuźniar W., Szopiński W. 2005. Rola ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie wspierania działalności integracyjnej wśród producentów rolnych. ZN Uniwersytetu Rzeszowskiego pod red M. Grzybek Nr 28 Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3 Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 18-25.
 77. Kuźniar W., Szopiński W. 2005. Marka handlowa jako element konkurencji obiektów wielkopowierzniowych, na przykładzie hipermarketu Tesco w Rzeszowie [w:] Marketing przyszłości. Trendy – strategie – instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku. ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Szczecin: 309-314.
 78. Szopiński W. 2004. Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi [w:] Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej nr 1015 AE Wrocław: 311-316.
 79. Kuźniar W., Szopiński W. 2004. Wybrane narzędzia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, PWSZ Tarnobrzeg: 259-268.
 80. Szopiński W., Kuźniar W. 2003. Wybrane formy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów: 347-354.
 81. Szopiński W. 2003. Zarządzanie informacją rynkową w przedsiębiorstwie [w:] Multimedia w biznesie. Pod red. L. Kiełtyka. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Seria Zarządzanie ekonomia marketing, Kraków: 43-58.
 82. Szopiński W. 2003. Rola Ośrodków Doradztwa Rolniczego w organizowaniu zespołowej działalności rolników. [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich T. 2. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów: 225-231.
 83. Szopiński W. 2003. Procesy informacyjno-decyzyjne w kształtowaniu przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa rolniczego [w:] Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. Prace Naukowe AE Wrocław nr 980, Wrocław: 521-525.
 84. Szopiński W. 2003. Informacja rynkowa jako czynnik podnoszący racjonalność decyzji producentów rolnych [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie T. 2. Prace Naukowe AE Wrocław nr 983, Wrocław: 376-380.
 85. Kuźniar W., Szopiński W. 2003. Wybrane aspekty oceny jakości oferty agroturystycznej w Bieszczadach, w opinii turystów. ZN Nr 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa I Turystyki w Lesku. Lesko:75-82.
 86. Szopiński W. 2002. Związki między systemem informacyjnym a systemem decyzyjnym w agrobiznesie [w:] Globalizacja, integracja i innowacyjność w agrobiznesie. RN Zeszyt nr 6 SERiA Warszawa – Bydgoszcz: 167-170.
 87. Szopiński W. 2002. Wpływ informacji rynkowej na decyzje gospodarcze producentów rolnych [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Tom 2. UMCS Lublin: 229-233.
 88. Szopiński W. 2002. Procesy integracyjne w agrobiznesie [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich i ich następstwa. Tom 2. Prace Naukowe AE Wrocław nr 941. AE Wrocław: 374-378.
 89. Szopiński W., Kuźniar W. 2001. Znaczenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego we wspieraniu rozwoju regionalnego terenów wiejskich [w:] Rozwój regionalny w aspekcie integracji z Unią Europejską. ZN nr 380 Sesja Naukowa 81AR Kraków: 342-345.
 90. Szopiński W. 2001. Wpływ informacji rynkowej na zarządzanie gospodarstwem rolnym [w:] Gospodarka żywnościowa wobec wyzwań XXI wieku RN Zeszyt nr 5 SERiA Warszawa – Poznań – Białystok: 94-98
 91. Szopiński W. 2001. Rachunkowość rolnicza w krajach Unii Europejskiej jako źródło informacji wewnętrznej [w:] Systemy informacji i wspierania decyzji w rolnictwie. Pamiętnik Puławski, Zeszyt 124 Puławy: 381-385.
 92. Szopiński W. 2001. Dostęp do informacji rynkowej i jego wpływ na rozwój gospodarstw rolnych [w:] Agrobiznes 2001. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Prace Naukowe nr 901 AE Wrocław: 471-476.
 93. Szopiński W. 2000. Znaczenie informacji rynkowej w przedsiębiorstwach rolniczych. [w:] Zrównoważony rozwój terenów wiejskich. RN Zeszyt nr 6 SERiA. Zamość: 147-151.
 94. Kuźniar W., Szopiński W. 2000. Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych
 95. w warunkach rynkowych [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. ZN nr 5 WSAiZ Przemyśl: 168-175.
 96. Szopiński W. 1999. Wpływ informacji rynkowej na procesy decyzyjne producentów rolnych [w:] Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. AR Lublin: 313-317.
 97. Szopiński W. 1999. Rola informacji rynkowej w wykorzystaniu potencjału ekonomiczno-produkcyjnego w agrobiznesie [w:] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Euroregionu Karpackiego. AR Rzeszów: 187-191.
 98. Szopiński W. 1999. Giełdy towarowe jako ogniwa przepływu informacji rynkowej [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. RN Zeszyt nr 2 SERiA. Rzeszów: 313-316.
 99. Woźniak M., Szopiński W. 1998. Samorządność a podejmowanie decyzji
 100. w środowisku lokalnym [w:] Rola samorządu w rozwoju obszarów wiejskich. WSR-P. Siedlce: 121-128.
 101. Szopiński W. 1998. Znaczenie oraz rola Ośrodków Doradztwa Rolniczego
 102. w przepływie informacji rynkowej [w:] Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. ZN nr 51 AR w Krakowie: 305-308.
 103. Szopiński W. 1998. Wpływ informacji rynkowej na rozwój przedsiębiorczości terenów wiejskich [w:] Systemy informacji rolniczej – nowe wyzwania dla doradztwa. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie: 79-81.
 104. Kawa M.. Szopiński W. 1997. Formy zagospodarowania Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-1996 przez oddział terenowy w Rzeszowie
 105. [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich. AR Kraków, Trzcinica: 539-548.
 106. Szopiński W., Kawa M. 1996. System informacji w agrobiznesie [w:] Zmiany
 107.  w ekonomicznym otoczeniu rolnictwa. WSR-P. Siedlce: 301-305.
 108. Szopiński W., Kalita W. 1996. Informacja rynkowa jako uwarunkowanie rozwoju agrobiznesu [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej na obszarze południowo-wschodniej Polski. AR Kraków Filia Rzeszów: 561-568.
 109. Szopiński W. 1995. Rynkowe uwarunkowania obrotu jabłkami [w:] Agrobiznes - stan
 110. i możliwości rozwoju WSR-P. Siedlce: 233-240.
 111. Kalita W., Szopiński W. 1995. Przedsiębiorstwa spółdzielcze w eksporcie województwa rzeszowskiego [w:] Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości. AR Kraków Filia Rzeszów: 111-117.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow