Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Działalność naukowo-badawcza

Działalność Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej (KMIiIG) skoncentrowana jest na wspomaganiu procesów gospodarczych przez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz technik ilościowych. Wnosi odpowiedni do możliwości wkład merytoryczny w rozwój tych dyscyplin nauk ekonomicznych, w których wykorzystywana jest technika elektroniczna oraz metody matematyczno-statystyczne.  Wkład Katedry uwidacznia się m. in. w ustaleniu czynników mających wpływ na poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ujęciu regionalnym, pomiarze skali tego zjawiska za pomocą odpowiednich metod ilościowych.

Problematyka naukowo-badawcza Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • ekonometryczne  modelowanie i prognozowanie procesów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli logitowych i probitowych,
 • badanie dochodów ludności i nierówności społecznych oraz przestrzennego  zróżnicowania warunków i jakości życia,
 • analiza uwarunkowań efektywnego i zrównoważonego gospodarowanie zasobami,
 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarce,
 • ekonomiczne aspekty, determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej,
 • badanie zależności między strukturami własnościowo-kontrolnymi  a kondycją finansową spółek giełdowych i kreacją wartości dla akcjonariuszy,
 • analiza wpływu obszarów transgranicznych na procesy wzrostu gospodarczego,
 • wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie zjawisk złożonych (na przykładzie krajów UE, województw, powiatów i gmin województwa podkarpackiego),
 • zastosowanie metod ilościowych w analizach regionalnych, finansowych i marketingowych oraz w badaniach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej.

Działalność naukowa pracowników KMIiIG obejmuje spektrum problemów badawczych, związanych z funkcjonowaniem gospodarki w skali regionu, kraju, Europy i świata. W działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i regionów pracownicy Katedry aktywnie włączyli się zrealizowanym projektem badawczym „Określenie wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, na który uzyskali decyzją nr 1908/B/H03/2009/37 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanie w wysokości 150 000 zł.

Wśród grantów należy wymienić również:

 • projekt badawczy habilitacyjny „Nadzór korporacyjny a realizacja koncepcji <> przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”  (decyzja nr 5526/B/H03/2010/38), finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki,
 • grant   „Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym” (nr DEC-2011/01/D/HS4/03911) finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej rozwija swoją pozycję naukową, uczestnicząc w konkursach grantowych na badania naukowe organizowane przez NCN, a także konkursach ogłaszanych przez inne instytucje w kraju i za granicą. Rezultatem badań pracowników Katedry są liczne publikacje naukowe, monografie, podręczniki oraz artykuły w wiodących czasopismach o zasięgu światowym z listy Journal Citation Reports (JCR).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow