Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wydział Ekonomii

Co nas wyróżnia


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 22 czerwca 2015 roku przyznała Wydziałowi Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku ekonomia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 3 września 2015 r wydało ocenę pozytywną jakości kształcenia na kierunku ekonomia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uchwała nr 598/2015 z dnia 3 września 2015 r.

Studia za granicą

Studenci Wydziału Ekonomii mają możliwość uzyskania dyplomu brytyjskiej uczelni. Dzięki umowom zawartym z uczelniami w Wielkiej Brytanii studenci mogą w ciągu jednego roku uzyskać dyplom zagranicznej uczelni. Studia za granicą.

Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna

Walorem Wydziału jest nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, w której prowadzony jest proces dydaktyczny oraz zaplecze socjalne Wydziału. Baza ta zlokalizowana jest w obiektach przy ul. Ćwiklińskiej i stanowi część Kampusu Uniwersyteckiego Zalesie. 

Rys historyczny


Wydział Ekonomii rozpoczął swoją działalność w strukturze Uniwersytetu od 1 września 2001 roku. Wydział jest młodą, ciągle jeszcze kształtującą się jednostką opierającą się na dorobku i wieloletnich doświadczeniach uczelni z których połączenia powstał, a więc Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie i stał się kontynuatorem ich wieloletnich tradycji akademickich.

Charakterystyka Wydziału


Na Wydziale Ekonomii zatrudnionych jest 74 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 20 profesorów.

Podstawą rozwoju Wydziału i kształtowania warsztatu pracy nauczycieli akademickich mających wpływ na skuteczną realizację procesu dydaktycznego i związanych z nim celów są badania naukowe. Badania szczegółowe koncentrują się wokół aktualnej problematyki społeczno-ekonomicznej związanej z:
  • procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • warunkami rozwoju przedsiębiorczości i adaptacji podmiotów do nowych warunków rynkowych,
  • społeczno-ekonomicznymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami rozwoju agrobiznesu,
  • ekonomiką rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dynamiką zmian struktury rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem współczesnych priorytetów rozwojowych (konkurencyjności, spójności, wielofunkcyjnego rozwoju, rozwoju zrównoważonego),
  • zarządzaniem marketingowym w firmach oraz skutecznością zastosowania narzędzi i działań marketingowych,
  • rynkowymi mechanizmami kształtowania jakości,
  • efektywnością gospodarowania, oceną kondycji finansowej firm, oceną finansową inwestycji,
  • procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw i przeobrażeń struktur społeczno-gospodarczych,
  • wspomaganiem procesów gospodarczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik sieciowych,

W obrębie wymienionych obszarów realizowanych jest kilkadziesiąt tematów szczegółowych stanowiących podstawę rozwoju naukowego pracowników (rozpraw doktorskich i habilitacyjnych).

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow